2/2023

Jaké změny přináší novela zákona o ochraně ovzduší? III. část

| autor: Martina Jandusova0

pexels-tom-fisk-5123345
zdroj: pexels

V poslední části série článků o tom, jaké změny má přinést novela zákona o ochraně ovzduší, se zaměříme na následující body návrhu zákona: zkušební provoz, minimální vzdálenosti, nové kódy zařazené do přílohy č. 2 nebo povinnosti v oblasti autorizace.

Zkušební provoz

Zkušební provoz v současné době ukládá stavební úřad. Nicméně podle §12 je možné po dobu šesti měsíců stanovit během zkušebního provozu odchylný režim a zmírnit tím některé podmínky. Například může dojít k odchýlení od emisních limitů. Taková možnost zůstane i nadále zachována.

Zároveň zákon říká, že ze zkušebního provozu musí být vypracována zpráva, jakýsi výstup. Smyslem je, aby zkušební provoz uložený u stacionárních zdrojů měl nějaký závěr a nějaké důsledky pro další podmínky v trvalém provozu. Ministerstvo předpokládá, že zprávu bude připravovat osoba autorizovaná ke zpracování odborných posudků.

V situaci, kdy nemá zkušební provoz žádnou relevanci k ochraně ovzduší, krajský úřad bude mít možnost rozhodnout, že zprošťuje provozovatele této povinnosti a zprávu nebude požadovat. Počítá se s tím, že k tomuto bude docházet často.

Minimální vzdálenosti stacionárních zdrojů a obytných ploch

O problematice zápachu v kontextu ochrany ovzduší se mluví od roku 2002 a právě minimální vzdálenosti by měly systematicky přispět k vyřešení tohoto problému. Z dlouhodobých zkušeností se totiž ukazuje, že stížnosti na zápach souvisí zejména se vzájemným umístěním zdrojů a obytných ploch.

Konkrétně to má vypadat tak, že při vydávání závazných stanovisek, zejména k územním plánům, případně k umisťovaní stacionárního zdroje, mají být respektovány minimální vzdálenosti, které byly ustanoveny v prováděcím právním předpisu. Při umisťování stacionárního zdroje do území bude respektována vzdálenost mezi zdrojem a nejbližší obytnou plochou, případně plochou určenou pro občanskou vybavenost.


Přečtěte si také:

Připomínky: Návrh zákona o ochraně ovzduší

Jaké změny přináší novela zákona o ochraně ovzduší? I. část

Jaké změny přináší novela zákona o ochraně ovzduší? II. část


Choulostivější je situace v případě soustavného umisťování nových obytných ploch do těsné blízkosti průmyslových zdrojů nebo zemědělských areálů. Proto budou muset být při pořizování územního plánu ve stanoviscích orgánů ochrany ovzduší zohledněny minimální vzdálenosti již existujících průmyslových výrob, tzn. stacionárních zdrojů a ploch, které se do územních plánů umístí.

Nástroj minimální vzdálenosti nebude schopen vyřešit stávající problémy na území, které již bylo nevhodně vyřešeno. V tomto případě ale bude možné využít institut § 13 odst. 2, což je změna podmínek provozu v návaznosti na změnu okolností, které pro ně byly rozhodující. Ministerstvo předpokládá, že budou pokračovat dotační tituly na řešení zápachu a kompenzace těchto nevhodných územních konfigurací. Na konci roku je možné očekávat dotace na snižování pachových látek.

Nové kódy přílohy č. 2

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE