1/2024

Připomínky: Návrh zákona o ochraně ovzduší

| autor: redakce| zdroj: VeKLEP0

chris-robert-BDe_ECg6HW0-unsplash
zdroj: unsplash.com

Navrhovaná novela zákona o ochraně ovzduší je předkládána primárně na základě úkolu vyplývajícího z bodu 5 usnesení vlády č. 917 ze dne 16. prosince 2019 o aktualizaci Národního programu snižování emisí České republiky.

Na základě přibývajících zkušeností s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi a vzhledem k aktuálním potřebám, které by legislativa v oblasti ochrany měla naplňovat, se postupně ukázalo jako nezbytné, aby byla provedena komplexní novelizace zákona o ochraně ovzduší.

Proto byl usnesením vlády č. 917 ze dne 16. prosince 2019, kterým byla schválena aktualizace Národního programu snižování emisí České republiky, ministru životního prostředí uložen úkol předložit vládě návrh novely zákona o ochraně ovzduší. V popisu předmětného opatření ED4 je uvedeno, že by se mělo jednat o komplexní novelu zákona o ochraně ovzduší s cílem zefektivnění výkonu státní správy a nástrojů k ochraně ovzduší, přičemž mají být navrženy úpravy stávajících ustanovení a nové nástroje. Důraz by měl být kladen na snižování administrativní zátěže, zkvalitňování podkladů pro rozhodování orgánů ochrany ovzduší a digitalizaci.

Pozornost by měla být věnována zejména následujícím oblastem:

  • Rozsah a obsah přílohy č. 2 zákona (Vyjmenované stacionární zdroje).
  • Rozsah vydávání závazných stanovisek ORP a možnost uložení opatření na stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 zákona přímo právními předpisy.
  • Podmínky provozu zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona (vč. lokálních topenišť v domácnostech se zohledněním závěrů analýzy provedené dle opatření DB10 NPSE 2015) a vybraných zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona (např. kogenerační jednotky).
  • Rozšíření povinnosti měření emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů (kontinuální měření, měření emisí VOC, apod.).
  • Podmínky provádění autorizovaných činností.
  • Kategorizace zdrojů v případě pochybností nebo sporů.
  • Aktualizace právní úpravy nízkoemisních zón za účelem jejich zefektivnění (včetně posouzení možnosti zahrnutí lodní dopravy).
  • Nastavení smogového varovného a regulačního systému.

Termín připomínek: 1.června 2023

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP