1/2024

Jak správně vybrat tepelné čerpadlo?

| autor: Hana Tomášková, Komunální ekologie0

Jak správně vybrat tepelné čerpadlo?

Vyplatí se tepelné čerpadlo?

Vždy je nutné zvážit, zda se tepelné čerpadlo vyplatí (porovnáváme investice a následný provoz). Konkrétní řešení je třeba posuzovat individuálně. Při porovnání tepelného čerpadla s kotlem můžeme dosáhnout až 55 % úspory energie za rok jen tím, že tepelné čerpadlo má vysoký topný faktor.

Kdy se obecně tepelné čerpadlo vyplatí:

  • není jiná možnost než topit elektřinou

  • dům se nachází ve vhodných klimatických podmínkách (vzduch – voda)

  • dům má vhodný pozemek (země – voda, plošný kolektor/ vrty)

  • dům má vhodný otopný systém (teplota otopné vody max. 55 stupňů C, méně je lépe)

  • dům není v pasivním standardu (jsou ale výjimky)

Kdy se tepelné čerpadlo obecně nevyplatí:

  • je důležitější rychlost reakce topení než výkon (pasivní domy)

  • můžeme topit plynem (nižší investice)

  • nevhodný otopný systém (staré radiátory, velký teplotní spád)

  • u tepelných čerpadel „vzduch – voda“ netolerantní sousedi

Další kritéria hovořící pro tepelné čerpadlo:

V objektu je nutné chladit (některá tepelná čerpadla to dnes již umí).

V rodinném domě je požadavek také na ohřev teplé užitkové vody.

Významným kritériem je státní podpora, protože na tepelná čerpadla je možnost využít dotací a zkrátit tak dobu návratnosti.

Změna sazby D02 na D56.

Možnost kombinace s fotovoltaikou.

Vyplatí se fotovoltaika?

Je nutné si uvědomit, že fotovoltaika z pohledu návratnosti se vyplatí, pokud dokážeme elektřinu z FVE spotřebovat.

Proč ano?

Za poslední roky výrazně klesla cena technologie.

Cena elektřiny roste.

Sílí motivace lidí investovat do obnovitelných zdrojů energie.

Je možné využívat podpory v rámci programu Nová zelená úsporám, čímž se zkracuje doba návratnosti.

Zvýší se nezávislost a ochrana před růstem cen.

Funguje jako chrana při výpadku proudu.

Navýšíme cenu nemovitosti díky snížení energetické náročnosti (viz energetický štítek).

Proč ne?

Nerovnoměrná výroba elektřiny v rámci roku (zima x léto) i v rámci 24 hodin (den x noc).

Vyplatí se tepelné čerpadlo v kombinaci s fotovoltaikou?

Při srovnání tepelného čerpadla s elektrokotlem dosáhneme úspory až 40 % za energie rodinného domu jen topným faktorem.

Výrazně větší úspory energie (až 75 %) dosáhneme pokud:

Tepelné čerpadlo umí efektivně topit (vysoký celoroční topný faktor).

Tepelné čerpadlo používáme na ohřev TUV.

Tepelné čerpadlo umí chladit.

Tepelné čerpadlo účinně spolupracuje s FVE.

Tepelné čerpadlo umí pracovat s předpovědí.

Jak vybrat tepelné čerpadlo?

1. Typ čerpadla

Tepelné čerpadlo se skládá z kompresoru, chladiva, výparníku a výměníku. Čerpadla se dělí podle způsobu získávání tepla na systémy voda-voda, země-voda, vzduch-voda a vzduch-vzduch. Při volbě musíte zvážit řadu faktorů – vhodnost použití v dané budově, místní podmínky (např. dostupnost vody/vrtu, nebo prostor pro položení zemního kolektoru), dobu instalace a cenu.

2. Výkon

Pro výběr tepelného čerpadla je klíčová samotná stavba, kde se zaměřujeme na míru tepelné ztrátovosti objektu, kterou u nových budov najdete na Energetickém štítku. Podle tepelné ztráty pak určíme základní výkon jednotky pro vytápění. Musí být v souladu výkon tepelného čerpadla a tepelné ztráty rodinného domu.

Dále je třeba vzít v potaz, zda požadujeme ohřev TUV, zda chceme vytápět také bazén apod.

3. Parametry

Při výběru čerpadla je určující nominální výkon jednotky, ten současně udává maximální výkon jednotky při přesně stanovených podmínkách – venkovní teplotě a teplotě topné vody. Venkovní teplota je proměnlivá, liší se teplotní podmínky dle regionu, ale v dnešní době už je nabídka tepelných čerpadel velmi pestrá a lze vybrat čerpadlo přesně podle vašich parametrů.

Dalšími důležitými údaji jsou COP a EER, což jsou účinnosti čerpadla v režimech topení, resp. chlazení. COP uvádí, kolikrát více tepla systém vyprodukuje na dodanou jednotku elektrické energie. Účinnost se počítá na základě výkonu jednotky děleno příkonem. Součástí výpočtu účinnosti by měly být veškeré příkony v systému – příkon oběhového čerpadla, bivalentního zdroje, odmrazování. Pokud některý z těchto údajů není zahrnut, může jednoduše dojít k poddimenzování celého řešení.

4. Celoroční provoz

Pro celoroční provoz jsou podstatné i údaje SCOP (sezónní topný faktor) a SEER (průměrná roční sezónní účinnost). Jde o výpočet z celoroční produkce tepla a tepelné ztráty v topné sezóně při standardizovaných provozních a klimatických podmínkách.

5. Ovládání a regulace

Pro zákazníka je důležité i to, jakým způsobem je regulována rychlost průtokového čerpadla (počet rychlostí, možnost kontinuálního měření s automatickou regulací). Dále je možné zvolit např. noční režim, dálkové ovládání, týdenní programovací časovač automatický restart při výpadku elektřiny, monitoring přes internet apod.

Moderní čerpadla umí také vytápět jen tu část domu, která není právě dostatečně osluněná, udržují v interiéru stabilní teplotu, což je rozhodně ekonomičtější (a příjemnější) než topení nárazové.

Tipy, jak vybrat tepelné čerpadlo:

Mezi tepelnými čerpadly jsou velké rozdíly. Například systém vzduch/voda s radiátory má až o 50 % vyšší spotřebu elektřiny než systém země/voda s podlahovým topením. Přesné údaje o tom, kolik majitelé tepelných čerpadel uspoří obecně, se vypočítávají jen velmi nesnadno, vzhledem k tomu, že konkrétní situace každého domu je jiná.

Musíte-li použít radiátory, navrhněte je na co nejnižší teplotu topné vody.

Pokud máte volný pozemek, vyberte si systém země/ voda s plošným kolektorem. Je nejúspornější a má dlouhou životnost.

Bydlíte-li na horách, případně v oblasti, kde jsou nízké venkovní teploty, preferujte systém země/ voda spíše než vzduch/ voda.

Projekt je důležitý. Systémy instalované bez projektu bývají preventivně předimenzované a tudíž i zbytečně dražší. Předimenzovaný systém se špatně reguluje a kompresor pak může mít zkrácenou životnost.

Volba dodavatele - důležitý je správný návrh, montáž a technická podpora. Zákazník si vybírá dodavatele, se kterým bude dalších 20 let v kontaktu, když si u něj tepelné čerpadlo objedná.

Státní podpora při nákupu tepelného čerpadla:

Kotlíková dotace - až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč

Nová zelená úsporám - V rámci programu Nová zelená úsporám jde o oblast podpory B: Rodinné domy – výstavba. Konkrétně je dotována vlastní stavební část rodinného domu, tzn. kompletní svislé a vodorovné konstrukce, výplně otvorů, střecha a systémy technického vybavení. Dotace může dosáhnout 150 tisíc, 300 tisíc nebo 450 tisíc Kč. Zda stavíte takto úsporný dům, Vám sdělí projektant či energetický specialista.

Jestliže nově stavěný dům nesplní parametry pro dotaci, pak můžete využít dotaci na instalaci solárních termických či fotovoltaických systémů, tedy oblast podpory C.3. Zde se podle typu pořizovaného systému pohybuje výše podpory v rozmezí od 35 do 100 tisíc Kč. Podmínky pro oblast podpory C: Rodinné domy – zdroje energie.

Nové dotace NZU (C.3.8) - FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem – až 150 tisíc Kč.

Zdroj: S-Power/ Amper 2019, TZB-info, SFŽP

Článek byl uveřejněn s laskavým svolením webu Komunální ekologie.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP