1/2024

IEA: Počet elektromobilů na světě v roce 2018 přesáhl 5 milionů

| autor: oEnergetice.cz - Jana Červinková0

IEA: Počet elektromobilů na světě v roce 2018 přesáhl 5 milionů

Počet elektromobilů na celém světě v uplynulých 10 letech rapidně rostl. V roce 2018 celkový počet elektromobilů přesáhl pomyslnou hranici 5 milionů. Oproti roku 2017 se jedná o 63% nárůst (cca 2 miliony elektromobilů).

Podobně dosáhl hodnoty 5,2 milionů počet dobíjecích stanic po celém světě. Ve srovnání s rokem předchozím došlo k nárůstu o 44 %. Z těchto dobíjecích stanic je ovšem většina soukromá. Veřejně přístupné dobíjecí stanice tvoří pouze zhruba 15 % z celkového počtu.

Klíčovou roli v tomto rozvoji hrají implementované politiky. Země, které jsou v oblasti elektromobility nejrozvinutější, implementují opatření jako standardy pro paliva, pobídky pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi a jiné ekonomické nástroje, které dopomáhají překlenout rozdíly mezi konvenčními a elektrickými vozidly.

Dva zkoumané scénáře vývoje

Ve scénáři IEA New Policies Scenario, který ukazuje možný vývoj, pokud budou implementovány veškeré oznámené politické cíle, agentura očekává, že se v roce 2030 prodá 23 milionů elektromobilů a celý autopark dosáhne 130 milionů vozidel (do tohoto čísla nejsou zahrnutá dvou a tříkolová vozidla).

Tento počet elektromobilů by v roce 2030 vedl ke snížení poptávky po ropných produktech přibližně o 2,5 milionů barelů ropy denně. Poptávka po elektrické energii pro elektromobily by dosáhla 640 TWh v 2030.

Druhý, ambicióznější scénář s názvem EV30@30, jež obsahuje cíl dosažení podílu elektromobilů 30 % do 2030, by vedl k prodeji 43 milionů elektromobilů v roce 2030 a celý vozový park by činil 250 milionů elektromobilů. V tomto případě by došlo ke snížení poptávky po ropě o 4,3 miliony barelů ropy denně a poptávka po elektřině pro elektromobily by byla 1 110 TWh.

Prodeje elektromobilů v obou zkoumaných scénářích IEA. Zdroj: IEA

Emise CO2 elektromobilů

Průměrný elektromobil nebo hybridní elektromobil, který je nabíjen elektřinou s průměrnou globální uhlíkovou intenzitou (tedy 518 gramů CO2 ekvivalentu na kilowatthodinu), emituje méně emisí skleníkových plynů než průměrné vozidlo se spalovacím motorem poháněné benzínem

Nicméně míra ušetřených emisí závisí na elektroenergetickém mixu. V zemi, kde dominují nízkouhlíkové zdroje, bude, přirozeně, ušetřeno více emisí CO2. V zemích, kde dominuje uhlí emitují hybridní vozidla méně emisí než elektromobily.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling