1/2021

Ideální řešení pro bioplynové reaktory na zhodnocení odpadu? Archimedys™

| zdroj: Archimedys™0

Screw-in-hopper-768x1024 čl 1 (1).jpg
zdroj: Archimedys™

Zpracování organického odpadu je v současné době stále větší výzvou pro společnosti ve všech obchodních sektorech. Firmy v potravinářském průmyslu produkují velké množství organického odpadu, jenž je třeba zpracovat. Tradiční metody, které jsou založeny na odvozu těchto odpadů externími firmami a následném zpracování na jiném místě, mají ale své nedostatky.

Nejde jen o vysoké finanční náklady, ale i o dopady na životní prostředí kvůli vysoké produkci uhlíku. Proto se postupně objevila myšlenka zpracovávat tento odpad v místě jeho výroby a přeměnit jej zdarma na zdroj energie.

Specialisté na zelenou energii zkonstruovali jednotku na zhodnocení organického odpadu a zařízení na výrobu bioplynu. Bioplyn vzniká díky fermentaci organického odpadu a používá se k výrobě tepla, elektřiny a paliva pro některá vozidla. Právě zde byl nainstalován modulární šnekový šroub Archimedys™.

Screw-in-hopper-768x1024 čl 1.jpg

Archimedys™ v násypce

Problémy související s ocelovým šroubem jsou vyřešeny

Tradiční ocelový šnekový šroub má v takovém kontextu příliš mnoho nevýhod. Problémy s opotřebením se objevují v důsledku abrazivity materiálu a jeho tendence ke zhutňování při zatížení. Údržba je velmi obtížná, protože není možné provádět opravy oceli pomocí svařování. Pokud je šroub poškozený, je náročné opravit nebo vyměnit opotřebovanou část.

Archimedys™ se však této situaci dokonale přizpůsobuje. Je instalovaný na dně násypky, což přináší mnoho výhod. Ve srovnání s běžným ocelovým šroubem disponuje díky jednoduché a kompaktní konstrukci sníženou hmotností. Výsledkem je snadná instalace a tichý provoz. Speciální geometrie modulů Archimedys™ navíc umožňuje provoz bez podpůrných ložisek.

Díky modularitě šroubu stačí v případě opotřebení vyměnit pouze opotřebovaný modul, a ne celý šroub. Bez potřeby svařování a bez zbytečně dlouhého přerušení výroby způsobeného delším zastavením zařízení se podstatně snižují náklady na údržbu.

Za zmínku stojí i vysoká odolnost proti korozia abrazi materiálu použitého na šroub Archimedys™. Je tak možné jej používat ve ztížených podmínkách.

Technologická revoluce

Výhody modulárního šroubu Archimedys ™ jsou značné. Proto se četní výrobci rozhodli upustit od ocelových šneků ve prospěch systému Archimedys ™.

Mnoho odvětví průmyslu využívá technologii pro přesun sypkého materiálu. Dalo by se říci, že jsme svědky technologické revoluce v odvětví dopravníků. Proto také modulární šnekový šroub Archimedys™ získal v roce 2011 „cenu za průmyslovou inovaci“.

Připojte se ke komunitě uživatelů Archimedys™

5f6b1c46c12f5c5e361b6af7 čl 2.png

Neváhejte nás kontaktovat ohledně jakýchkoliv informací.

www.archimedys.fr

www.hanolex.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo