1/2024

SPVEZ: Ministerstvo se mýlí. K rozvoji malé vodní energetiky není nutné stavět nové jezy

| autor: Pavel Mohrmann1

DSC_0240
zdroj: MVE Květinov na Vysočině, SPVEZ

Nedávno jsme informovali, že se MŽP prostřednictvím skupiny poslanců, snaží využít novely vodního zákona a přílepkem chce vpravit do návrhu uzákonění převažujícího veřejného zájmu na plánování, výstavbě a provozu výroben z OZE, ale vylučuje z něj využívání vodní energie. Především malých vodních elektráren (MVE).

Návrh novely zákona v tuto chvíli čeká na třetí čtení, které proběhne v příštím týdnu. Z dosavadních jednání vyplývá, že Ministerstvu životního prostředí je trnem v oku jím proklamované nežádoucí navýšení fragmentace vodních toků.

Na jednání Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny České republiky uvedl vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny, Michal Servus: „.. pokud bych měl srovnávat spalování uhlí na 0,3 % (myšlen podíl možného rozvoje malých vodních elektráren na celkové spotřebě elektřiny v ČR, pozn. redakce), a fragmentaci vodních toků, ke které by došlo, kdybychom chtěli navýšit energetický zdroj, tak to spalování uhlí, za mě, by tedy bylo lepší.“

V současné době je v provozu na vodních tocích 1400 MVE. Příčných překážek na vodních tocích se spádem vyšším než 1m, které dle MŽP fragmentují vodní toky, je v současné době evidováno 6600. Obor MVE nemá v žádném případě v úmyslu rozvíjet malé vodní elektrárny na nových příčných stavbách. Argumentace ministerstva je tudíž lichá a zcela neopodstatněná.

Současné příčné překážky, tedy převážně jezy, mohou být vhodným místem pro další rozvoj malých vodních elektráren, bez toho, aniž by musely vznikat nové příčné překážky. Je to zbytečné a ministerstvo svou argumentací ústy vrchního ředitele sekce ochrany přírody a krajiny, Michala Servuse, posouvá problematiku rozvoje malých vodních elektráren mimo realitu,“ říká Pavel Štípský, předseda Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů.

Jistou naději pro třetí čtení mají malé vodní elektrárny ze slov ministra Hladíka, který v reakci na slova Michala Servuse účastníkům jednání řekl: „Na vodních tocích je opravdu konflikt veřejných zájmů, že už nechceme další příčné prahy, že už nechceme další fragmentaci těch koryt, to ale neznamená, že nechceme další vodní elektrárny. My říkáme, že tam má zůstat to poměřování veřejných zájmů… My jsme debatu vedli a deklaruji, že ji povedeme dál s provozovateli…“

Doufejme, že ministerstvo dostojí slibu ministra a také, že poslanci před třetím čtením zváží argumentaci oboru malých vodních elektráren a přikloní se k pozměňovacímu návrhu, který počítá s další využíváním vodní energie jako nedílné součásti sektoru OZE. Stovky let využívaná vodní energie by měla mít svou budoucnost, protože je opodstatněná. Stačí se podívat například do Norska.

Komentáře

  1. Když už jezy jsou vybudovány, tak proč je nevyužít a přistavět k nim malé vodní elektrárny.Chápu,že nové jezy stavět je dnes už neprůchozí,ale využít stávající se přímo nabízí.Jestli malá elektrárna o výkonu 150kW ušetří za rok jeden vlak uhlí o váze 1800 tun,tak bychom byli hloupí toho nevyužít.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP