1/2024

Dny teplárenství a energetiky 2017 řešily oběhové hospodářství i péči o zákazníka

| autor: Tisková zpráva DTE0

Dny teplárenství a energetiky 2017 řešily oběhové hospodářství i péči o zákazníka

Zvýšit míru recyklace komunálních odpadů na 70 % a omezit jeho skládkování na 5 % - takové by měly být cíle do roku 2030 z balíčku směrnic k oběhovému hospodářství, který nedávno odhlasoval Evropský parlament.

Zda k dohodě mezi Evropským parlamentem, Komisí a Radou dojde už letos, není jasné, jak se ale shodli odborníci na Dnech teplárenství a energetiky – máme co dohánět, není na co čekat.

„Globální trendy v Evropě jsou velmi dobře odhadnutelné, a i když se některé podmínky můžou změnit, víme, kam směřují. Směr EU je jasný, Česká republika potřebuje co nejdříve nastavit odpovídající legislativní a ekonomické podmínky pro nastartování zásadních změn v odpadovém hospodářství.

Pokud bude čekat na vydání směrnic, nemusí stihnout nový zákon ani příští vláda,“ uvedl Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR, s tím, že nejde jen o legislativu, ale také o životní prostředí.


Energetické využití odpadů pomáhá řešit několik problémů najednou:

 1. Závazek ČR odklonit část biologicky rozložitelné složky SKO ze skládkování (35 % úrovně 1995 do roku 2020)
 2. Dosažení podílu obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě energie 13 % v roce 2020
 3. Snižování emisí skleníkových plynů  
  • Přímo protože biologicky rozložitelná část je bezemisní

  • Nepřímo, protože metan unikající ze skládek má 25 krát silnější účinky než oxid uhličitý

 4. Náhrada klesající produkce hnědého uhlí bez zvyšování dovozní energetické náročnosti národního hospodářství
 5. Omezení záboru zemědělské půdy a poškozování krajiny

Zdroj: TS ČR


 Česká republika je v současné době od stanovených cílů poměrně daleko: téměř polovina komunálního odpadu končí na skládkách a míra recyklace komunálního odpadu je na úrovni 36 %, což je pod průměrem EU.

„Podle prognóz Plánu odpadového hospodářství by se v ČR mohlo v roce 2024 recyklovat 60 procent odpadu, u skládkování počítáme s poklesem na 12 procent,“ uvedl Jan Maršák z odboru odpadů na ministerstvu životního prostředí.

Jak tedy zlepšit recyklaci a omezit skládkování? „Je třeba začít od intenzifikace sběrné sítě a třídění do barevných kontejnerů – spuštěné projekty ukazují, že tak jde dosáhnout o poznání lepší efektivity tříděného sběru a omezení množství směsného komunálního odpadu,“ říká Pavel Havelka z České asociace odpadového hospodářství.

Energetické využití odpadů

Zvyšování úrovně recyklace a redukce skládkování otevírá prostor pro energetické využití odpadů. V ČR se tímto způsobem zpracovává pouze 11 procent odpadu. „ČR má přitom zásadní výhodu – má k dispozici teplárenské soustavy a prostor pro energetické využití, kde se může materiál maximálně zhodnotit,“ říká Martin Hájek. Jak dodává, pro Teplárenské sdružení je prioritní třídění a kvalitní recyklace, pro zbytek ZEVO a doplňkově kvalitní mechanicko-biologická úprava odpadu.

Jaké je stanovisko EU k energetickému využívání odpadů, popsala Evropská komise ve Sdělení, které letos vydala. Konstatuje v něm, že celkově žádná nadměrná kapacita energetického využití odpadů v Evropě jako celku neexistuje a že nepřítomnost kapacit pro energetické využití odpadů může znamenat zvýšenou závislost zemí na skládkování odpadů.

Energetické využití odpadů však nesmí bránit využívání vyšších úrovní hierarchie – zpracování odpadů, třídění, recyklaci, předcházení vzniku, apod.

Péče o zákazníka

Letos poprvé byla do programu Dnů teplárenství a energetiky zařazena tematická sekce Péče o zákazníka. Jak vypadá péče o klienty v rozsáhlých soustavách zásobování teplem (SZT) přiblížil Tomáš Sluka z Pražské teplárenské, zákaznickou komunikaci a nabídku doplňkových služeb Tepláren Brno představil Vlastimil Sucháček a o aktivitách společenské odpovědnosti firmy Veolia hovořil Pavel Kolář.

Na to, že však není ve všech případech vše ideální, poukázal Pavel Kocián ze společnosti WILKOP-trade.

„Odpojení od soustav zásobování teplem je závažné rozhodnutí, které neučiní majitelé bytových domů ze dne na den. Nejde často jen o peníze, ale i o pocit svobody a nezávislosti. Současné trendy v odpojování jednotlivých zákazníků od soustavy SZT jsou vážnou hrozbou možného postupného rozpadu celé teplárenské soustavy v dané lokalitě,“ upozorňuje.

Přechod na systémy lokálního vytápění ovlivňují podle něj tři hlavní faktory. „Kromě možnosti svobodné volby a pocitu nezávislosti jsou to hlavně neseriozní nabídky systémů lokálního vytápění, kdy neseriozní nabízeči zkreslují informace a poskytují záměrně chybný propočet návratnosti investice, nebo majitel domu investice s náklady na opravy a servis nedokáže správně posoudit.

Často jde ale také o nespokojenost se stavem SZT, ať už jde o hlukové projevy nebo absenci optimalizaci na patě objektu, která způsobuje přetápění a zbytečně zvedá celkové náklady na vytápění,“ vysvětluje Pavel Kocián. Jak dodává, s vlastníky je potřeba komunikovat a zdůrazňovat veškerá rizika plynoucí osamostatněním a zodpovědností, která jím tímto krokem vzniká.

„Je třeba, aby si dodavatelé tepla uvědomili, že jsou jejich stávající zákazníci pod tlakem mnoha firem nabízejících odpojení od SZT. A je nutno konstatovat, že ve většině případů náhradní či „alternativní“ řešení existuje,“ míní Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev. To podle něj v obecné rovině podporuje zachování, modernizaci a další provozování systémů SZT.

„Svaz je přesvědčen, že řádně a transparentně provozovaný systém SZT je nejvhodnějším řešením dodávek tepla v podmínkách českých sídlišť. Na druhou stranu však v případech, kdy není provozovatel systému schopen řádným způsobem poskytnout požadovanou službu za odpovídající cenu, má mít každý odběratel tepla možnost hledat alternativní řešení,“ dodává.

DTE 2017

Odborníci a lídři trhu se na Dnech teplárenství a energetiky pořádanými Teplárenským sdružením ČR sešli už po třiadvacáté. Zájem o letošní ročník byl rekordní – zúčastnilo se ho téměř než 940 lidí a představilo se více než 100 prezentujících firem.

Teplárenské sdružení ČR na Dnech teplárenství a energetiky ocenilo křišťálovými komíny tři Projekty roku 2016: Výrobu tepla a elektřiny z komunálního odpadu v Plzni, Ekologizaci teplárenského zdroje v Opatovicích nad Labem a Využití odpadního tepla z bioplynové stanice v Kladrubech u Rokycan. Od roku 2002 získalo toto prestižní ocenění již celkem 50 teplárenských projektů.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP