2/2023

Dny teplárenství a energetiky 2016

| autor: Pavel Mohrmann0

Dny teplárenství a energetiky 2016

Nová legislativa

Po slavnostním zahájení se ujal slova ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart. Představil účastníkům, v jaké fázi přípravy jsou oba nové zákony, tedy Zákon o odpadech a Zákona o výrobcích s ukončenou životností. „K ZOO jsme obdrželi 1000 zásadních a 500 doporučujících připomínek od osob povinných, od nepovinných dalších 500. K VUŽU se vyjádřilo zásadně 500 subjektů, 30 vyjádření bylo doporučujících a od nepovinných jsme dostali 200 doporučení,“ zmínil Jaromír Manhart.

Dále popsal nově schválené vyhlášky i peripetie s vyhláškou k zákonu o odpadech č. 294. Dotknul se stavu POH krajů a také připomněl, že pokud ČR splní určité podmínky, je zde šance sáhnout si na peníze pro výstavbu velkých energetických zařízení.

Poplatky

Konference samozřejmě byla protkána velmi zajímavými přednáškami, na které navazovali ještě zajímavější diskuze. Mnohdy až vyhrocené. Odpadářským světem hýbe především plánované navýšení poplatků. Zatím co skládkařské a svozové firmy jsou proti navýšení a neúnavně ladí sociální struny, zde na konferenci bylo možné slyšet i názor energetiků a na atmosféře to bylo znát.

Tomáš Drápela, generální ředitel ZEVO Chotíkov celkem vzrušeně vysvětlil, jak vidí tvrdošíjné odmítání navýšení poplatků skládkařských a svozových firem. „Tyto firmy se bojí, že navýšení poplatků by navýšilo objem prostředků v systému, které by přišly zpět do obcí. Ty by si za ně pořídily své kuka vozy, zajišťovaly by si nakládání s odpadem samy a klasické svozovky by přišli o chléb. Skládkaři a svozaři mají karty rozdané a využívají toho. Loupí a parazitují na obcích a navýšením poplatků hrozí, že by tento stav skončil,“ řekl generální ředitel ZEVO Chotíkov.

Ne a ne. Je to jinak

Výkonný ředitel ČAOH, Petr Havelka nemohl věc nechat bez reakce: „Nechci říkat, který sektor je lepší a horší. My jako zástupci odpadářů říkáme, že nejsme proti nalití peněz do sektoru. My souhlasíme s tím, že skládkování končí. Starostové obcí chodí za odpadářskými firmami a ptají se: „Když máme od roku 2020 recyklovat 50% SKO, jak to máme udělat?“ A my odpovídáme: „Jsme schopni Vám zajistit co s tím!“

Petr Havelka si dále postěžoval na to, že nově připravovaná legislativa není „technologicky neutrální“, na což zareagoval Milan Chromík z Veolie: „Technologická neutralita není možná. Když EU řekla, že využívání uhlí je špinavá technologie, tak se s tím nedá nic dělat. Environmentální zájmy jsou nad těmi ekonomickými.“

Jediná cesta je ta správná. Ale která to je?

Velmi zajímavá diskuze se pak stočila na kontrast mezi výstavbou nových velkokapacitních ZEVO a případného rozšíření těch stávajících. Sálem zazněla domněnka, že rétorika měst a obcí se nápadně shoduje s rétorikou ČAOH, proto byl výkonný ředitel asociace vyzván, aby sálu sdělil, jakou konkrétní cestou tedy chtějí odpadáři jít. „My chceme, abychom si vybrali tu správnou cestu a nechť si pak odpadářský svět tou cestou jde sám,“ zazněla odpověď Petra Havelky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP