2/2023

ČEZ Distribuce úspěšně dokončila SMART GRID PROJEKT INTERFLEX

| autor: ČEZ0

ČEZ Distribuce úspěšně dokončila SMART GRID PROJEKT INTERFLEX

Projekt INTERFLEX byl zaměřen na zvyšování flexibility evropských distribučních sítí a byl dokončen v únoru 2020. Prokázal mimo jiné zásadní zlepšení integrace nových decentrálních zdrojů, akumulačních zařízení i elektromobilů do distribuční soustavy.

Společnost ČEZ Distribuce již téměř deset let testuje a nasazuje nové technologie a prvky tzv. chytrých sítí v rámci pilotních a realizačních projektů. V souvislosti s celkovou digitalizací energetických sítí hodlá ročně investovat řádově miliardy korun do aplikací automatizace, řízení, monitoringu, měření a zpracování dat.

Příkladem špičkové spolupráce je dokončení evropského projektu InterFlex, který v případě českého demonstračního balíčku prokázal zásadní zlepšení integrace nových decentrálních zdrojů, akumulačních zařízení a elektromobilů do distribuční soustavy.

V našem demonstračním projektu jsme dosáhli významného navýšení možnosti připojovat decentrální (obnovitelné zdroje) v řádu vyšších desítek procent oproti stávajícímu stavu, a to na napěťových hladinách nízkého i vysokého napětí. Výstupy a zkušenosti z projektu přenášíme do každodenní praxe s cílem umožnit splnění rostoucích požadavků zákazníků na připojování nových výroben.

V rámci projektu jsme také vybudovali základ dobíjecí infrastruktury pro elektromobily, kterou ČEZ Distribuce využívá nejen pro testování vlivu dobíjení na distribuční soustavu ale i pro dobíjení svých firemních vozidel. Pozitivní výsledky projektu by nebyly možné bez aktivního zapojení všech kolegů a také partnerů, kterým patří veliké díky,“ říká projektový manažer demonstračního balíčku vedeného společností ČEZ Distribuce Stanislav Hes. 

Společnost ČEZ Distribuce v rámci projektu a v reálném provozu úspěšně otestovala chytré autonomní funkce fotovoltaických střídačů, regulaci napětí pomocí jalového výkonu u velkých výroben elektrické energie připojených do hladiny vn, dálkové i autonomní řízení u dobíjecích stanic pro elektromobily a malé akumulační systémy elektrické energie umístěné v domácnostech.

Získané poznatky tvořily vstupy do obecných pracovních balíčků a zajistily tak jejich posouzení z pohledu nákladů a přínosů pro možné budoucí nasazení na celoevropské úrovni.

Finální výsledky celého evropského projektu a všech demonstračních projektů z jednotlivých zemí byly prezentovány na Closing event v Paříži koncem listopadu 2019. Projekt dále úspěšně prošel vyhodnocením ze strany zástupců Evropské komise na jednání v Bruselu v únoru 2020.

Partnery demonstračního projektu vedeného společností ČEZ Distribuce (WP6) byly Austrian Institute of Technology, ČEZ Solární, Fronius, Schneider Electric a Siemens.

Výstupy projektu včetně zpráv jsou veřejně k dispozici na www stránkách projektu (sekce Results/Deliverables) nebo také na stránkách ČEZ Distribuce:

Projektu INTERFLEX vedeného společností Enedis se účastnilo pět provozovatelů distribučních soustav (Avacon [DE], ČEZ Distribuce [CZ], Enedis [FR], Enexis [NL], EON [SE]) společně s dodavateli, obchodníky s elektrickou energií a výzkumnými organizacemi tvořili dvacetičlenné projektové konsorcium. InterFlex sestával z celkem devíti pracovních balíčků: pět demonstračních projektů (každý vedl jeden z účastnících se provozovatelů distribuční soustavy) a čtyři obecné pracovní balíčky (Management, Technická specifikace, Analýza využitelnosti, Publicita).

„Horizont 2020 – rámcový program EU pro výzkum a inovace“ (H2020, Horizon2020), jak zní celý název programu, je největším a nejvýznamnějším programem EU financujícím výzkumné, vývojové, demonstrační i inovační projekty na evropské úrovni. H2020 se zaměřuje na větší podporu inovací, klade důraz na propojení výzkumu a inovací v návaznosti na trh a na vytváření podnikatelských příležitostí.

Projekt INTERFLEX byl podpořen z tématu LCE-2-2016 (Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables: distribution system), jedná se o téma zaměřené na výzkum a testování chytrých distribučních sítí, akumulace a integraci systémových technologií v prostředí zvyšujícího se podílu obnovitelných zdrojů energie.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE