1/2024

Vznik recyklačního průmyslu Česku prospěje – ekologicky i ekonomicky

| autor: Tisková zpráva SP ČR0

Vznik recyklačního průmyslu Česku prospěje – ekologicky i ekonomicky

Evropská komise nyní nastavuje jeho parametry. Zároveň „je důležité, aby evropská regulace oběhového hospodářství fungovala efektivně, motivačně a přehnanými náklady neohrozila evropské firmy proti světovým konkurentům,“ upozorňuje Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Svaz stojí na straně aktivního zapojení České republiky do oběhového hospodářství, a to z ekologických i ekonomických důvodů. Jako důležitý aspekt vnímá Svaz střízlivost pohledu na využití zdrojů z odpadů, které musí respektovat hierarchii nakládání s odpady.

%pst%

„Pokud nelze vzniku odpadu předejít, nebo ho opětovně využít či recyklovat, podporujeme využití alespoň jeho energetického obsahu před skládkováním,“ uvedl člen představenstva SP ČR Milan Chromík s odkazem na ekologické i ekonomické přínosy moderního přístupu k likvidaci odpadu.

Svaz k tomuto zveřejnil i pozici sestavenou experty v rámci Pracovní skupiny pro Oběhové hospodářství.

V České republice však chybí kapacity pro recyklaci nebo využívání mnohých materiálů, které lze definovat jako látky připravené z odpadů nebo jako druhotné suroviny. Tím ztrácí určitý segment průmyslu se všemi svými ekonomickými a společenskými důsledky včetně zaměstnanosti.

V oběhovém hospodářství vidíme i obchodní příležitost pro tuzemské firmy. V oblasti komunálních odpadů u nás prakticky neexistuje recyklační průmysl. Například balíky papíru vozíme k recyklaci do Německa či plasty do Číny.

Česká republika by si zasloužila vybudovat vlastní recyklační průmysl, což je příležitost i pročlenské firmy Svazu,“ doplňuje Chromík. Právě omezení skládkování a větší míra opětovného využití a recyklace může v konečném důsledku pomáhat i firmám šetřit náklady.

Evropská komise připravuje rozšíření a zpřísnění již nastavených cílů (tzv. balíček oběhového hospodářství) pro využívání použitých výrobků a nastavení limitů nových. Ty by měly být schváleny do konce letošního roku. SP ČR upozorňuje na nutnost pohlídat plánované restrikce tak, aby neohrozily české a evropské firmy v porovnání se zbytkem světa.

„Dotkne se to všech, co něco vyrábí, zpracovávají nebo obchodují. Také celé společnosti, komunální sféry a státu,“ upozornil expert Pracovní skupiny SP ČR pro oběhové hospodářství a prezident členské Asociace českého papírenského průmyslu Jaroslav Tymich.

Řada firem již dnes, nejen s výhledem na projednávaný balíček oběhového hospodářství, reaguje a investuje do optimalizace nakládání s obaly a odpady. Například vyvíjí nové výrobky a upravují jejich design, aby byla po ukončení jejich životnosti maximálně zvýšena jejich recyklovatelnost a naopak snížena produkce odpadů.

Průmysl je a nadále by měl být tahounem některých změn. Regulace však nesmí být přehnaně zatěžující a hlavně musí být smysluplná. Proto se jí zabýváme. Je nám však jasné, že určité externality je třeba platit,“ vysvětluje Chromík.

Například české recyklační cíle, vyplývající z evropské legislativy, musí být naplněny, neměly by však jít nad rámec evropských směrnic. Přesněji řečeno „evropsko-unijní“ rámec s nastavenými budoucími regulacemi oběhového hospodářství, zejména pak limity by neměly být aktivisticky zvyšovány politiky nebo úředníky u nás, protože by to negativně ovlivnilo konkurenceschopnost českého průmyslu.

Odpovědnost za naplňování regulací a cílů má a bude mít finálně průmysl. Říká se tomu „rozšířená odpovědnost výrobce“. Zároveň je potřeba dořešit definice jednotlivých pojmů jako například recyklace tak, aby následně cíle byly jednoznačně definovány.

V souladu s principy oběhového hospodářství podporuje Svaz také intenzivní využívání druhotných surovin (např. sběrový papír, sklo, šrot) jako náhrady za primární zdroje (např. ruda, uhlí, dřevo).

Namísto těžby a nákupu primárních zdrojů, jejichž dovoz v naprosté většině případů zatěžuje obchodní bilanci ČR a má negativní dopad na surovinovou bezpečnost státu, se musíme zaměřit na maximální využití druhotných surovin,“ upozornil Tymich.

Oběhové hospodářství vs. skládkování

Oběhové hospodářství zabezpečuje maximální využívání použitých výrobků zpět pro výrobu nových produktů s minimálními odpady a dopady na životní prostředí. Představuje komplexní systém optimalizující výrobní procesy a používané technologie, spotřebu a nakládání s přírodními zdroji i odpady.

Umožňuje snižovat náklady a zejména dopady na životní prostředí. Odpady a materiály díky oběhovému hospodářství nemusí představovat pouze environmentální a ekonomickou zátěž, ale naopak i příležitost a zdroj, který svým opakovaným využíváním přináší zisk firmám, obcím, regionům a společnosti jako celku.

Skládkování je zcela přežitý způsob nakládání s odpady, kdy dochází k plýtvání materiály a energiemi. Navíc je často doprovázené negativními dopady na životní prostředí, kdy dochází k úniku metanu do ovzduší, v horším případě ke kontaminaci podzemních vod.

V případě, že nelze materiály recyklovat, je vhodnější jejich energetické využití, které odpad zároveň hygienizuje a je vždy spojeno s instalací moderních technologií čištění spalin. Na skládkách by měl končit pouze inertní materiál, který předtím prošel všemi stupni hierarchie nakládání s odpady.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP