2/2023

Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce ČR

| zdroj: Hospodářská komora0

energetics-3480313_640.jpg
zdroj: Pixabay

Cílem Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce ČR je na základě kvantitativních a kvalitativních informací zhodnotit míru naplňování a také platnost SEK ČR, tak aby vláda ČR měla dostatek relevantních informací pro případné rozhodnutí o aktualizaci SEK ČR.

Od schválení Státní energetické koncepce ČR v květnu 2015 proběhla v ČR řada významných legislativních změn a změn souvisejících strategických dokumentů a také současně proběhly změny v rámci energeticko-klimatické politiky EU, zde se jedná zejména o rámec energeticko-klimatických cílů do roku 2030, ale také strategické směřování do roku 2050.

Na základě předloženého vyhodnocení je doporučeno provést aktualizaci SEK ČR v návaznosti na řadu významných změn především s ohledem na vnější okolnosti. Dle zákona č. 406/2000 Sb. je SEK ČR připravována na 25 let, a její horizont by tedy měl být aktualizací prodloužen až do roku 2050. Významným důvodem pro aktualizaci SEK ČR je také potřeba formulovat nové nástroje a politiky. S ohledem na významné změny vnějších okolností se jedná zejména o respektování dosažení emisní neutrality do roku 2050, které je relevantní zejména s ohledem na roli paliv v energetickém mixu ČR. Dále se jedná o zohlednění závěrů Uhelné komise a zohlednění trendu rozvoje moderních technologií, které v době přípravy platné SEK nebyly v takovém stádiu rozvoje.

Co se týče zhodnocení platnosti cílových koridorů a doporučení jejich úpravy v rámci případné aktualizace SEK ČR, je možné konstatovat, že obecné cíle ukotvené v rámci těchto koridorů jsou stále platné. V rámci případné aktualizace SEK ČR by však měly být sestaveny nové cílové koridory, a to pro rok 2050. Nově formulované koridory by měly mimo jiné respektovat závazky přijaté ze strany ČR (zejména tedy závazek dosažení emisní neutrality) a zohledňovat výstupy Uhelné komise s ohledem na roli fosilních zdrojů. Cílové koridory pro rok 2040 by měly být případně upraveny tak, aby odpovídaly nově stanoveným koridorům do roku 2050, ale měly by mít v tomto ohledu spíše indikativní charakter.

Na základě posledního vyhodnocení a aktuálních informací týkajících se stavu a způsobu plnění jednotlivých nástrojů SEK ČR lze potom konstatovat, že během uplynulých pěti let bylo z úkolů s konkrétně určeným termínem plnění 21 splněno zcela a 8 dílčím způsobem a průběžně je plněno 13 úkolů s průběžným termínem plnění, a to v rámci celkového počtu 49 nástrojů, které jsou ve Státní energetické koncepci ČR vymezeny, přičemž k nesplnění zadání došlo pouze ve čtyřech případech.

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE