1/2024

V EU se loni vynaložilo na ochranu životního prostředí 67 miliard eur

| autor: Martina Jandusova0

earth-6578628_640
zdroj: pixabay

Podle statistického úřadu Evropské unie v loňském roce investovaly členské státy do ochrany životního prostředí přibližně 67 miliard eur. Jednalo se zejména o odpadní vody a nakládání s odpady, dále vytváření přírodních rezervací nebo nákup zařízení pro čistší výrobu.

Data Eurostatu ukazují, že na ochranu životního prostředí se v Unii vynakládá čím dál více finančních prostředků. V letech 2006 - 2023 se investice zvýšily z 53 miliard eur na 67 miliard eur. Odpovídá to ročnímu růstu o 1,3 % za dané období.

V loňském roce se řešily především odpadní vody

V loňském roce se nejvíce investovalo do nakládání s odpadními vodami a služeb odpadového hospodářství. Sektor nakládání s odpadními vodami představoval v průměru 43,3 % celkových investic do životního prostředí za celé období. Finanční prostředky se vkládaly do nových procesů, určených ke snížení znečišťujících látek ve vodě nebo odpadních vod vznikajících při výrobě, dále na provoz, údržby a opravy kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod, úpravy chladicí vody, úpravy čistírenských kalů pro likvidaci nebo jiné využití (např. zemědělství, spalování s využitím energie a výroba bioplynu).

Značná částka financí byla věnována také nakládání s odpady. V průměru se jedná o 23,3 % celkových investic, přičemž podíl na celkových investicích do životního prostředí vzrostl v letech 2006 až 2023 z 19,4 % na 26,6 %. Ochrana ovzduší se na investicích do ochrany životního prostředí podílela z 10,4 %. Generální správa životního prostředí, výzkum a vývoj a ochrana před radiací tvořily 8,4 %. Ochrana biodiverzity a krajiny se podílela 6,4 %, ochrana půdy a podzemních vod na 5,6 % a snížení hluku na zbývajících 1,1 %.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA