Tag: BIODIVERZITA

palle-knudsen-pn32OsMWfHQ-unsplash

Aktuality / 20. 3. 2023

Jít za hranici angličtiny je pro ochranu přírody zásadní

Podle mezinárodního výzkumného týmu je výzkum v neanglických jazycích kriticky důležitý pro zachování biologické rozmanitosti. Přesto se v mezinárodním měřítku překvapivě málo využívá. České a slovenské reporty o ochraně biodiverzity do projektu zpracoval Peter Mikula z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

winter-g1facdcc90_640

Aktuality / Ovzduší / Voda / 27. 12. 2022

Životní prostředí v roce 2021: Kvalita ovzduší se zlepšuje, problémem zůstává vytápění domácností

Kvalita ovzduší v České republice se pozvolna zlepšuje a u většiny látek se snižuje rozloha území, kde jsou překračovány jejich imisní limity. Stále ale přetrvává vysoké množství emisí do ovzduší z vytápění domácností. Na vině je především lokální vytápění tuhými palivy, které zajišťuje více než třetinu tepla pro domácnosti. Problematické je zejména spalování uhlí, ale také materiálů, které nejsou pro vytápění vůbec určeny.

Fotky na web(27)

Aktuality / 28. 9. 2022

Pražská výzva: Klimatická změna a pokles biodiverzity se musí řešit společně

Klimatická změna a pokračující pokles biodiverzity jsou vzájemně propojené, a proto je třeba je řešit společně. To je jádrem tzv. Pražské výzvy, kterou vyhlásili odborníci na ochranu a obnovu krajiny odolné vůči změnám klimatu, kteří se sešli na konference českého předsednictví o adaptacích na změnu klimatu. Dokument shrnuje, jak je vhodné přistupovat k adaptačním projektům, jaká řešení jsou v praxi úspěšná a co naopak nefunguje.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM