Tag: BIODIVERZITA

kjell-jostein-sivertsen-zDkzLOy3EwY-unsplash

Aktuality / 17. 1. 2024

Jak zlepšit ochranu biodiverzity? Zohlednit klimatickou změnu při monitoringu

Genetická variabilita je základem biologické rozmanitosti, důležitým předpokladem životaschopnosti druhů. Mezinárodní vědecký tým v nové studii přináší návod, jak sledovat změny genetické diverzity populací různých evropských druhů v souvislosti s klimatickou změnou. Doporučuje geneticky sledovat i populace, které v teplejších a sušších oblastech žijí již dnes. Mohou být totiž lépe vybavené k tomu, aby se přizpůsobily extrémním klimatickým podmínkám.

mzp_hladik_svedsko_EU01

Aktuality / Odpady / 22. 4. 2023

Spolupráce s byznysem je klíčem k přechodu na zelenou ekonomiku, shodli se ministři životního prostředí

Proměna české ekonomiky na moderní a nezatěžující životní prostředí sebou sice nese nutnost velkých investic, ale zároveň i velké množství příležitostí pro české firmy. Nárůst se dá očekávat především ve stavebnictví, dopravě, při budování nových kapacit obnovitelných zdrojů. Klíčové je smysluplně investovat dostupné zdroje a vytvořit čitelné prostředí pro byznys, shodli se na neformálním jednání ve Stockholmu ministři a ministryně životního prostředí EU se zástupci firem.

palle-knudsen-pn32OsMWfHQ-unsplash

Aktuality / 20. 3. 2023

Jít za hranici angličtiny je pro ochranu přírody zásadní

Podle mezinárodního výzkumného týmu je výzkum v neanglických jazycích kriticky důležitý pro zachování biologické rozmanitosti. Přesto se v mezinárodním měřítku překvapivě málo využívá. České a slovenské reporty o ochraně biodiverzity do projektu zpracoval Peter Mikula z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

winter-g1facdcc90_640

Aktuality / Ovzduší / Voda / 27. 12. 2022

Životní prostředí v roce 2021: Kvalita ovzduší se zlepšuje, problémem zůstává vytápění domácností

Kvalita ovzduší v České republice se pozvolna zlepšuje a u většiny látek se snižuje rozloha území, kde jsou překračovány jejich imisní limity. Stále ale přetrvává vysoké množství emisí do ovzduší z vytápění domácností. Na vině je především lokální vytápění tuhými palivy, které zajišťuje více než třetinu tepla pro domácnosti. Problematické je zejména spalování uhlí, ale také materiálů, které nejsou pro vytápění vůbec určeny.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP