Tématem Světového dne mokřadů je budoucnost měst

| autor: Tiskové zprávy MŽP0

Tématem Světového dne mokřadů je budoucnost měst

Mokřady: budoucnost měst

Růst městských aglomerací zabírá stále více půdy, roste tlak na přírodní prostředí a často dochází k degradaci a zničení mokřadů, které se historicky nacházely a nachází ve městech nebo v jejich blízkosti. Města se totiž povětšinou zakládala v blízkosti řek, jezer, u zdrojů pitné vody.

Mokřady poblíž měst zajišťují mnohé významné funkce:

- Zachycují a zmírňují povodně a přívalové deště.

- Zvyšují vlhkost vzduchu a přirozeně ochlazují vzduch výparem. Jsou záchranou především v teplých měsících, kdy se vlivem klimatické změny kumuluje ve městech horký vzduch.

Jsou zdroji a rezervoáry pitné vody.

Zlepšují kvalitu vody tím, že jsou přirozenými filtry a jsou využívány i pro čištění odpadních vod.

- Poskytují lepší životní podmínky ve městech, jsou místem pro rekreační aktivity, jsou atraktivní pro turismus.

- Poskytují i zdroje potravin a suroviny pro řemeslnou výrobu.

- Mokřady svými funkcemi přirozených vodních filtrů a zásobáren živin mohou také urychlit obnovu území a pomoci při obnově oblastí zasáhnutých přírodními katastrofami.

MŽP si připomene Světový den mokřadů již ve čtvrtek 1. února od 17.00 h v pražském Kině Pilotů promítáním dokumentárního filmu Tajemný svět mokřadů, který přibližuje krásu, bohatost a tajemnost mokřadů a jejich biodiverzity. Snímek ukáže také význam mokřadů v krajině a objasní příčiny, proč mokřady z krajiny mizí. Film byl natočen v roce 2017 v rámci projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky, financovaného z EEA fondů.

K poznávání mokřadů můžete využít databázi, která vznikla díky projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky v roce 2016. V současné době eviduje 2069 mokřadů. Její elektronickou verzi najdete zde. Využít můžete i mobilní aplikaci.Bližší informace o projektu a jeho výstupech jsou dostupné na této stránce.

Co jsou to mokřady?

Biotopy na rozhraní vody a souše, ekosystémy, které se podílejí na koloběhu vody v přírodě, udržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí, pohlcují nadbytečný oxid uhličitý z ovzduší, jsou zdrojem potravy, zmírňují klimatické změny, jsou domovem specifických společenstev a jinde se nevyskytujících nebo vzácných druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů. Představují jedny z nejpotřebnějších, ale bohužel také nejohroženějších světových ekosystémů. Přes veškerou ochranu a snahu o jejich rozumné využívání, mokřady z krajiny mizí, a to zejména v důsledku jejich přeměny na zemědělskou půdu, velkoplošné i místní odvodňování, narovnávání a zahlubování koryt řek, budování vodních nádrží, urbanizace i těžby rašeliny. Současná podoba intenzivního zemědělství a nedostatek přirozené vegetace v krajině působí nejen znečišťování vod, degradaci půdy a její erozi, ale má podíl i na úbytku biodiverzity a na změně klimatu a šíření suchých oblastí. Velký podíl na úbytku mokřadů má i urbanizace a budování dopravních sítí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK