1/2024

SmVaK: V letošním roce investujeme nejvíce prostředků v historii - 740 milionů korun

| autor: Marek Síbrt, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.| zdroj: SOVAK ČR0

sewage-plant-4560229_640.jpg
zdroj: Pixabay

SOVAK ČR zveřejňuje přehled investic, které mají v plánu realizovat v letošním roce jeho členové. První z nich jsou Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.

Do páteřního výrobního a distribučního systému výroby pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu – bude v roce 2021 na Frýdecko-Místecku alokováno téměř 70 milionů korun. Do vodovodů v jednotlivých městech a obcí půjde více než 45 milionů, do oblasti odvádění a čištění odpadních vod pak zhruba 110 milionů korun. Některé stavby zahájené v uplynulých letech budou dokončeny. To se týká především Úpravny vody Nová Ves a přivaděče Chlebovice – Staříč – Bělá.

„Úpravně vody Nová Ves jsme v uplynulých letech věnovali opravdu velkou pozornost a nemalé prostředky. Kromě dokončení modernizace strojně-technologické zařízení provozu v roce 2021 tak, abychom reflektovali nejmodernější trendy v oboru, jsme zde v uplynulých letech za více než 50 milionů korun komplexně zrekonstruovali kalové hospodářství, nebo opravili fasády a další stavební prvky budov v areálu za více než 5 milionů korun.

Úpravna je dobrým příkladem toho, že péči o náš majetek věnujeme velkou pozornost a investujeme do něj tak, abychom zajistili jeho odpovídající stav a technologickou úroveň pro budoucnost,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Ing. Anatol Pšenička.

V oblasti páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu, kterým je Ostravský oblastní vodovod, se pro letošní rok chystají na Frýdecko-Místecku další stavební akce.

Opraven bude například vodojem v obci Pstruží za více než čtyři miliony korun, v druhé největší úpravně vody ve Vyšních Lhotách bude za téměř dva miliony rekonstruováno technologické zařízení pro dávkování oxidu chloričitého, sanována bude železobetonová konstrukce vodojemu Rohovec na Jablunkovsku za více než dva miliony korun, rekonstruováno bude také přemostění Ostravice na přivaděči Nová Ves – Čeladná – Červený Kámen. Modernizace vodojemů, vodovodních řadů, kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a související infrastruktury budou probíhat v řadě měst a obcí Frýdecko-Místecka.

„V Třinci za čtyři miliony korun zrekonstruujeme vodovod v Bezručově ulici, za více než dva a půl milionu pak v ulicích Žižkova a Lipová. Ve Vratimově v Popinecké ulici si výměna vodovodního řadu vyžádá více než sedm milionů korun, ve stejném městě zmodernizujeme vodovody také v ulicích Křivá a U mateřské školy.

Každá z akcí si vyžádá čtyři miliony korun. Ve Lhotce pod Ondřejníkem a Metylovicích za zhruba osm a půl milionu korun vybudujeme propoj vodovodního potrubí, čímž vyřešíme místní napjatou situaci ve zdrojové bilanci pro zásobování lokality. Vodovody se budou modernizovat například také ve Sviadnově nebo Těrlicku,“ popisuje příklady ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Ing. Milan Koníř.

Nutnost propojení vodovodů mezi obcemi Metylovice a Lhotka pod Ondřejníkem je dána nedostatečnou vydatností lokálního zdroje povrchové vody na úpatí masivu Ondřejníku, který zásobuje Lhotku. Prameny dokáží vykrýt spotřebu vody v obci při normálních srážkových obdobích. V době déletrvajícího sucha bylo v uplynulých letech opakovaně nezbytné navážet vodu do vodojemu nad obcí cisternami. Výstavbou 1 700 metrů dlouhého polyetylenového vodovodního řadu, který bude navazovat na koncový úsek vodovodu vybudovaný obcí v Metylovicích, bude možné zásobovat dolní část Lhotky.

V oblasti odvádění odpadních vod a jejich čištění bude nejvýznamnější akcí na Frýdecko-Místku zkapacitnění stoky na Hukvaldské ulici ve Frýdlantu nad Ostravicí, která si vyžádá celkem 33,5 milionu korun. Současná kanalizační stoka má nevyhovující kapacitu, což se projevuje především v období přívalových dešťů. Nově vybudovaná větev stoky s délkou 306 metrů bude kapacitnější, v systému bude vybudována také dešťová zdrž s objemem 360 metrů krychlových, která najde využití právě během prudkých srážek.

Téměř 9 milionů korun bude stát rekonstrukce kanalizace ve Vratimově v ulicích U Mateřské školy a Na Vyhlídce. Obdobné náklady ponese modernizace stok v třineckých ulicích Žižkova a Lipová. Významná stavba se chystá také ve Frýdku-Místku v ulicích Ostravská a Pionýrů. Za více než 13 milionů korun budou rekonstruovány kanalizační stoky ve Vratimově v ulicích Křivá a Ovocná. Stavební a technologické úpravy čekají také čistírny odpadních vod.

„V čistírně odpadních vod pro Frýdek-Místek a přilehlé obce dokončíme rekonstrukci provozní budovy za 12,5 milionu korun. Modernizací projde také místní čerpací stanice dešťové zdrže. V čistírně odpadních vod v Brušperku dokončíme modernizaci kalového hospodářství, které si vyžádalo více než osm milionů korun,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Ing. Jan Tlolka.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 12,3 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 740 milionů korun, což je nejvíce v historii podniku a o téměř 60 milionů více než v loňském roce. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

„V letošním roce investujeme do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod nejvíce prostředků v historii – 740 milionů korun. Více než 310 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 275 milionů do vodovodních sítí a téměř 140 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Dalších 243 milionů bude směřovat do oprav,“ shrnuje generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Ing. Anatol Pšenička.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA