Tag: VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA

stolajpg

Aktuality / Voda / 25. 1. 2024

VaK Karlovy Vary zdvojí přívodní řad

Začátkem roku 2024 byla zahájena první etapa významného a rozsáhlého projektu, jehož cílem je zdvojit klíčové zásobní řady karlovarského vodovodního systému a zvýšit zabezpečení dodávky pitné vody do města Karlovy Vary a dalších napojených obcí.

aleksei-zaitcev-EHERXo3WoHA-unsplash (1)

Aktuality / Voda / 29. 8. 2023

Přehrady pomáhají v období sucha vodním organismům v tocích

Údolní nádrže státního podniku Povodí Odry situované v horských a podhorských oblastech Beskyd a Jeseníků tvoří páteř Vodohospodářské soustavy povodí Odry a v současném letním suchém období nalepšují průtoky vody v tocích pod přehradami. Zároveň vodohospodáři kontrolují hospodaření s vodou na jezech, od kterých se z řek odvádí voda do náhonů k dalšímu hospodaření.

3630223_1297064_UCOV

Aktuality / Voda / 16. 8. 2023

Praha se chystá k druhé etapě přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod

Rada hl. m. Prahy schválila uzavření Smlouvy o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností v souvislosti s plánovanou druhou etapou přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, která se týká stávající vodní linky. Tu je nutné přestavět, neboť přes řadu dílčích rekonstrukcí není schopna zajistit vyčištění přiváděných odpadních vod tak, aby byly plněny podmínky evropské a národní legislativy.

005286

Aktuality / Energie / Voda / 11. 8. 2023

Pražské vodárenské budovy budou osazeny fotovoltaickými elektrárnami

Městská společnost Pražská vodohospodářská společnost získala dotaci ve výši 15,2 milionu korun na podporu projektu, jehož cílem je vybudovat devět pilotních fotovoltaických elektráren na vodárenských objektech. O poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu nyní rozhodlo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP