1/2024

Slovensko se snaží více recyklovat průmyslový odpad

| autor: Pavel Mohrmann0

Slovensko se snaží více recyklovat průmyslový odpad

RECYASPEK je zaměřen na informační kampaň nejen pro členy asociace, která by měla vést k lepší informovanosti o potřebě tříděného sběru odpadů v průmyslových podnicích a významu odděleného shromažďování odpadů již v místě jejich vzniku.

V rámci projektu se uskutečnily dva odborné semináře zaměřené na problematiku správné praxe při nakládání s odpady v průmyslových provozech s důrazem na správné třídění odpadů v místě vzniku. První se uskutečnil dne 18. 11. 2016 v Košicích a druhý dne 25. 11. 2016 v Bratislavě.

Na úvod seminářů Petra Rauch Horáčková, generální sekretář ASPEK, informovala přítomné o projektu a dalších činnostech asociace ASPEK. Slovo si pak vzala Elena Bodíková, jednatelka společnosti EIB Consult, s.r.o., která stručně shrnula základní legislativní požadavky kladené na průmyslové podniky v oblasti odpadového hospodářství, především shromažďování odpadů v místě jejich vzniku podle druhů odpadů.

Seminář v Košicích obohatil pracovník košického Okresního úřadu, Marek Růžička, který seznámil přítomné s praktickými zkušenostmi z každodenní činnosti úřadu a odpovídal na dotazy účastníků. Ty se především týkaly odpadů z domácností.

Zástupci organizací rozšířené odpovědnosti výrobců (OZV), Daniel Kleman a Alexandra Grgulová, vysvětlili nový přístup k řešení problematiky odpadů z obalů a nové povinnosti výrobců a dovozců balených výrobků. I k této přednášce byla na obou seminářích bouřlivá diskuse. Účastníci seminářů se především ptali na důvody "zdražení" obalů uváděných na trh.

Pak už následovaly pozitivní příklady z praxe průmyslových podniků. Slavomíra Britaňáková, ze společnosti Embraco Slovakia ze Spišské Nové Vsi, prezentovala výsledky systémového procesního přístupu při řešení snížení množství odpadů ukládaných na skládky a celkového snížení množství produkovaných odpadů.

Podobný pozitivní příklad uvedli i Juraj Jakeš a Peter Jonek, zástupci společnosti Marius Pedersen, která jako externí dodavatel komplexních služeb spojených s odpadovým hospodářstvím pro společnost GETRAG FORD Transmissions, s.r.o. z Kechnec, zajistila optimální systém shromažďování a dalšího nakládání s odpady vznikajícími v tomto provozu.

Matej Ďuríček a Robert Brožek, ze společnosti MEVA-SK, ukázali technické vybavení na shromažďování a manipulaci s průmyslovými odpady, které nabízí jejich společnost.

O oba semináře byl zájem nejen ze strany průmyslu, ale i vysokých škol a dalších společností. Na seminářích zazněla zajímavá diskuse a navázali se možné budoucí partnerství. Asociace průmyslové ekologie chce navázat na zkušenosti z projektu RECYASPEK a i v budoucnu připravit nejen pro své členy podobné zajímavé akce.

Kromě těchto seminářů se v rámci projektu připravil informační leták a informační brožura, která je praktickou příručkou pro průmyslové podniky, v níž se dozvědí, jak se má správně nakládat s odpady. Leták i příručka jsou volně dostupné na webových stránkách projektu www.recyaspek.sk.
Projekt byl financován z prostředků Recyklačního fondu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA