2/2022

Recyklovat 80% ze separovaného sběru a odpad z neseparovaného sběru je čirá fantazie, která nemá s realitou nic společného

| autor: Martina Jandusova1

640x450-W2E_2021_2day_075.jpg
zdroj: W2E 2021

Během své přednášky na konferenci Waste to energy 2021, která se zabývala tím, jak funguje v České republice nakládání s odpady, položil Alois Studenic, ředitel společnosti EUCS, mnoho provokativních otázek.

Co se stane potom, co dosáhneme 60% sběru separovaného komunálního odpadu?“ táže se Alois Studenic na začátku své přednášky. V odpadovém hospodářství je v nakládání s odpady na prvním místě recyklace, ale abychom o ní mohli vůbec začít mluvit je třeba, aby fungoval systém sběru separovaného odpadu. „Bez něj můžeme na recyklaci zapomenout,“ říká Studenic.

Z údajů, které referují o tvorbě komunálního odpadu od roku 2009 až do roku 2020 je patrné, že množství komunálního odpadu stoupá. „Z 5 milionů tun se pomalu blížíme 6 milionům tun,“ referuje Alois Studenic. V případě separovaného směsného komunálního odpadu je podle něj situace příznivá, jelikož dosahujeme 53% míry separovaného sběru. „Takové číslo je pro budoucnost příznivé a jsem přesvědčen, že v Česku bude možné za 5 - 6 let dosáhnout 60% míry separace,“ doplňuje Studenic.

wte1.png

Pro představu, jak vůbec vypadá celkově tok odpadů, přednášející prezentuje model, který kooperuje s 5 miliony tun. V něm jsou uvedeny dva druhy odpadů: odpad ze separovaného sběru/60%, čili odpad určený k recyklaci, a 40% směsný komunální odpad, který by měl být určen k termickému zhodnocení bez úpravy a částka na mechanicko-biologickou úpravu(MBÚ).

V tocích odpadu ze separovaného sběru se objevují bioodpady, a další odpady jako sklo, kovy, plasty, papír, které by měly být materiálově zhodnoceny. „Otázku je, zda má Česká republika dostatečné kapacity na třídění a úpravu tohoto vyseparovaného odpadu. Anebo, pokud se zeptám víc provokativně: Třídíme proto, abychom tyto odpady uložily skládku?“ ptá se Studenic a pokračuje: „Anebo třídíme, abychom třídili, protože je to dané jako cíl k recyklaci?“

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Zrejme p.Studenic nepochopil rozhodnutie EU neskládkovať odpad ,alebo ho znížiť na minimum , preto by nemohol dať provokatívnu otázku" Anebo, pokud se zeptám víc provokativně: Třídíme proto, abychom tyto odpady uložily skládku." . Ďalšia „Anebo třídíme, abychom třídili, protože je to dané jako cíl k recyklaci?“ Že je to s odpadom neúnosné je všeobecne známé , teda pokiaľ nechceme žiť na smetisku, niečo musíme podniknúť . Určite môžu byť pripomienky k riešeniu ale nie k princípu. Očakával som , že autor vyjadrí svoje výhrady a načrtne optimálne riešenie ,alebo nech napíše , že súčasný stav mu vyhovuje a nič nie je potrebné robiť.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF