4/2022

Projekt hlubinného úložiště bude respektovat rozvojové plány krajů

| autor: SÚRAO0

Projekt hlubinného úložiště bude respektovat rozvojové plány krajů

Obyvatelé Jaroměřicka z Kraje Vysočina nemusí mít v žádném případě obavy, že by projekt hlubinného úložiště jakkoli narušil plány kraje při významných investicích, například do dopravní infrastruktury, konkrétně jde o předpokládanou stavbu obchvatu obce Jaroměřice nad Rokytnou.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která je pověřena hledáním lokality pro potenciální umístění hlubinného úložiště, ubezpečuje, že projekt úložiště nepůjde do konfliktu s již plánovanými a schválenými rozvojovými záměry krajů. Naopak, bude regionální plánování plně respektovat.

„Jakékoli obavy, že bychom krajské investiční záměry ignorovali, jsou naprosto liché. V rámci aktuálního stavu projektu hlubinného úložiště komunikujeme se všemi příslušnými státními i samosprávnými institucemi. Ale dodávám, že případné úložiště se začne stavět až v roce 2050. Tedy k tomuto časovému horizontu je třeba se dívat,“ uvedl ředitel SÚRAO Jan Prachař. Podle něho je tak pravděpodobné, že obchvat by v té době měl být (pokud se naplní současné plány) mnoho let dokončen. A SÚRAO bude muset zohlednit jeho existenci, pokud se tedy v dané lokalitě hlubinné úložiště skutečně v roce 2050 začne stavět.

SÚRAO zdůrazňuje, že zatím žádná z devíti zvažovaných oblastí, včetně tzv. lokality Na Skalním v Kraji Vysočina, nebyla z uvažovaného výběru vyřazena, ale není ani preferována. 

K zúžení seznamu lokalit by mělo dojít v roce 2020, dvě lokality po průzkumných pracích by měla SÚRAO navrhnout v roce 2022 a finální lokalitu v roce 2025. Teprve poté budou ve vybrané oblasti upřesňovány plány, které samozřejmě budou v maximální míře respektovat stavební a investiční záměry nejen obcí, ale i krajů.

Jan Prachař navíc připomenul, že stavba hlubinného úložiště musí projít zcela standardním řízením, v němž se ze zákona mohou k investici vyjadřovat všechny dotčené strany. Není tedy ani prakticky možné, aby například Kraj Vysočina, dotčené obce, ale ani obce a města v bezprostředním okolí, neměly možnost celý proces komentovat a připomínkovat. „Jednoznačně prohlašuji, že projekt hlubinného úložiště bude realizován v souladu se všemi právními předpisy České republiky a v maximální míře podpoří lokální rozvojové plány,“ dodal Jan Prachař.

SÚRAO je technická státní organizace, která má ze zákona za úkol řešit konec životního cyklu radioaktivních odpadů, které v České republice vznikají. Je vázána „Koncepcí nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR“, dle které se výstavba hlubinného úložiště plánuje od roku 2050 a provoz od roku 2065, pokud se do té doby nenajde lepší řešení, jak ukončit životní cyklus tohoto typu odpadu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM