1/2023

Proč si k vytápění vybrat elektrokotel?

| autor: Martina Jandusova| zdroj: viessmann.cz4

elektrokotel3.png
zdroj: Viessmann

Vytápění elektrickou energií je často diskutované téma. Někteří nejsou jejich fanoušky kvůli vysokým nákladům a rostoucí ceně elektrického proudu, na druhou stranu se jedná o bezúdržbový a bezpracný zdroj, který je dnes považován za ekologický. Dnes si ukážeme, proč může být vytápění elektřinou výhodné, co byste měli vědět před pořízením elektrokotle, na kolik vás elektrický kotel vyjde a co zohlednit při jeho výběru.

Elektrický kotel zajišťuje vytápění obytných nebo jiných prostor pomocí elektrické energie. Zařízení funguje na velmi jednoduchém principu. Pomocí topných tyčí je v kotli ohřívána voda, která je následně pomocí čerpadla distribuována do otopné soustavy, čili do radiátorů nebo podlahového topení. Voda může být rozváděna buď okamžitě, tedy bezprostředně poté, co je ohřáta (přímotopný elektrokotel), nebo může být v zásobníku ohřívána pouze v hodinách s nízkým tarifem elektřiny (elektrokotel s akumulací tepla).

Výhody vs. nevýhody elektrických kotlů

Pokud se rozmýšlíte nad tím, zda si pořídíte elektrokotel, může vás hned na začátku nalákat skutečnost, že pořizovací náklady elektrických kotlů jsou vzhledem k jednoduchosti zařízení velmi nízké. Ve srovnání s tepelnými čerpadly či automatickými kotli na pevná paliva je jejich pořizovací cena nesrovnatelně nižší. Navíc kromě zakoupení elektrokotle nepotřebujete nic dalšího, například komín, zároveň je jejich montáž i obsluha velmi jednoduchá, a nevyžaduje mnoho přípravných úkonů. S jednoduchou instalací jde ruku v ruce rychlost realizace a samozřejmě i univerzálnost těchto zařízení.

Výhodou elektrických kotlů je jejich bezobslužnost, není třeba doplňovat žádné topivo, ani jej shánět nebo někde uskladňovat. Elektrokotle nejsou hlučné, můžete je instalovat přímo v bytě, protože jejich provoz je čistý, a také nevyžaduje váš dohled. Největší přednosti kotlů na elektrickou energii je, že je možné provozovat i v oblastech, kde není realizován rozvod plynu.

elektrokotel.png
Viessmann

Elektrická energie je totiž obecně nejdostupnější energií. Naproti tomu plyn je přímo závislý na rozvodu v dané lokalitě, a ostatní systémy zase využívají paliva, o jejichž dodávku se musí postarat sám uživatel. Dalo by se namítnou, že ještě dostupnější je všudypřítomné sluneční záření, to ale kvůli nízké efektivitě nedokáže pracovat jako autonomní systém vytápění a je třeba jej kombinovat právě s elektrickým kotlem.

Ani v případě elektrokotlů nenarážíme pouze na výhody, jejích hlavní nevýhodou je cena elektřiny. Zejména v posledních měsících se ukazuje, že její další vývoj se jen těžko předvídá. Na druhou stranu může elektrický kotel znamenat pro mnoho lidí jediné přípustné řešení jejich situace.

Typy elektrických kotlů

Elektrické kotle můžete napojit na systém ústředního vytápění, který se skládá z radiátorů nebo teplovodního podlahového vytápění. Bývají zpravidla konstruovány jako závěsné a jejich účinnost může dosahovat až 99 %. Rozlišujeme především dva hlavní typy elektrických kotlů:

Přímotopné elektrické kotle

nejsou vybaveny zásobníkem na vodu, díky čemuž mají kompaktní rozměry. Můžete je tedy nainstalovat prakticky do kterékoliv části domu nebo bytu a nepotřebujete ani komín, samostatnou kotelnu nebo technickou místnost. Jelikož nemusí ohřívat vodu v zásobníku, velmi rychle reagují na spuštění vytápění nebo změny nastavení teploty. Jsou téměř bezobslužné, vyznačují se bezhlučným provozem a jejich výhodou je okamžitý výkon. Nevýhodou ovšem je vyšší spotřeba elektřiny na vytápění.

Akumulační elektrické kotle

jsou vybaveny nebo doplněny akumulační nádrží na vodu, která dokáže udržet teplo v topném systému v případě poruchy nebo výpadku dodávky elektřiny i několik hodin. Na rozdíl od přímotopných kotlů je však jejich reakční čas na změny teploty poměrně dlouhý, jelikož musí ohřát nejprve vodu v nádrži. Kromě toho přirozeně zaberou i více místa.

Jak elektrický kotel vybrat a na kolik vyjde?

Elektrický kotel byste měli vybírat podle jeho výkonu a výkonové modulace, od toho se také odvíjí cena konkrétního zařízení. Výkon elektrokotlů se pohybuje v rozmezí zhruba od 4 do 60 kW, což je poměrně velký rozptyl, takže je potřeba určit výkon kotle tak, aby byl dostačující, ale zároveň nebyl předimenzovaný.

Optimální výkon elektrokotle závisí na velikosti stavby (tedy celkovém vytápěném objemu) a její energetické náročnosti, respektive tepelných ztrátách. Jejich hrubý odhad lze stanovit na základě několika faktorů, jako jsou například typ zdiva, rozsah izolace, počet oken, skladba střechy, ale také lokalita, nadmořská výška či orientace stavby vůči světovým stranám. Pro přesnější výpočet je však vhodné obrátit se na odborníka, například projektanta nebo energetického specialistu, který navrhne i adekvátní výkon elektrokotle,“ vysvětluje Martin Havelka ze společnosti Viessmann.

elektrokotel2.png
Elektrický kotel Vitotron 100. Zdroj: Viessmann.cz

U novějších staveb lze hodnotu tepelných ztrát najít v projektové dokumentaci. I když za výpočet provedený odborníkem zaplatíte okolo několika tisíc korun, může vám to budoucna ušetřit nemalé finance. Pokud byste si totiž pořídili zbytečně výkonný kotel, znamenalo by to jednak vyšší pořizovací cenu a jednak (pravděpodobně) nutnost vyměnit stávající jistič za silnější, s čímž souvisejí i vyšší paušální poplatky. V případě nedostatečně výkonného elektrokotle byste pak pochopitelně museli investovat do dalšího tepelného zdroje.

Jak už bylo řečeno elektrokotle se vyznačují nízkými pořizovacími náklady. Běžné elektrokotle se prodávají mezi 15 - 30 tisíci korun. Důležité nejsou pouze náklady na vytápění, ale i na provoz elektrokotle. Ovšem na rozdíl od kondenzačních plynových kotlů nepotřebují elektrokotle pravidelný servis a údržbu.

Elektrokotel a energetické úspory

Na provoz elektrického kotle potřebujete dostatečnou kapacitu elektrické přípojky. Většina kotlů se připojuje na třífázový elektrický rozvod (400 V), některé však dokážou fungovat i s jednofázovým rozvodem (230 V). U některých typů může technik maximální výkon omezit během instalace nebo servisu, takže je lze použít i se slabší elektrickou přípojkou.

I elektrický kotel ale můžete provozovat úsporně s využitím tzv. nočního proudu. Jde v podstatě o elektřinu dodávanou za nižší cenový tarif během období, kdy je zatížení rozvodové sítě nízké (v noci a přes víkendy). K tomu však budete potřebovat elektrickou přípojku vybavenou dvousazbovým elektroměrem a modulem tzv. hromadného dálkového ovládání (HDO).

Ten bývá součástí elektroměru a zajistí, aby se kotel zapínal jen při dodávání nočního proudu. Využívání nočního proudu musíte mít ale dohodnuté s dodavatelem elektřiny, vytápět nočním proudem můžete pouze pomocí elektrického kotle s akumulačním zásobníkem, který udrží teplo i přes den. Další teplo lze akumulovat také pomocí litinových radiátorů nebo akumulační betonové vrstvy u podlahového vytápění.

Elektrický kotel jako sekundární zdroj tepla

Proti nízké ceně elektrických kotlů stojí skutečnost, že vytápění elektřinou není zrovna nejlevnější variantou. Proto jsou elektrokotle vhodné zejména v pasivních nebo nízkoenergetických novostavbách, případně v objektech s kvalitním zateplením.

Elektrický kotel najde díky své nízké ceně využití i jako spolehlivý sekundární zdroj tepla v kombinaci s kotlem na tuhé palivo, krbem nebo tepelným čerpadlem. Jakmile se palivo v krbu nebo kotli spotřebuje, aktivuje se elektrický kotel a v domě si tak zachováte příjemné teplo,“ doplňuje Martin Havelka ze společnosti Viessmann.

Elektrické kotle jsou ideální variantou v objektech, které nejsou trvale obývány, jelikož je díky temperování na nízkou teplotu chrání před zamrznutím při zachování nízkých nákladů na vytápění.

Komentáře

  1. Kde je zohledněn Průkaz EN stavby ? Chybí tu poznámky o tom, že El kotel je pouze vedlejším zdrojem energie, jinak podle PENB nelze budovu schválit ani k realizaci, natož k provozování. Hlavní zdroj tepla musí být na jiné médium, než elektřinu. Nebo snad autor změnil legislativu, zákon o hospodaření s energiemi?

  2. Ve své podstatě máte pravdu, ale když je kotel v chatě tak co? ;-) Další věcí je to, že za 5-10 let na tom bude elektrokotel podobně jako plynové kotle...

  3. Autorka článku má pravdu len v jednom , že Elektrokotol je najlacneší zdroj ohrevu vody. Druhý fakt je , že jeho prevádzka je najdrahšia , zo všetkých zdrojov. Jediný perspektívny zdroj tepla je Tepelné čerpadlo ,jeho jedinou nevýhodou je jeho obstarávacia cena žiaľ udržiavaná Koncernovými dohodami. Možno podstatne rozšírením množstva TČ poklesne ich cena , príklad je cena Klimatizačných jednotiek , čo sú tiež Tepelné čerpadlá. Dôvodom používania je tkzv Koefecient premeny (COP) , ktorý udáva násobok premeny primárnaj energie (el. energie) na tepelnú energiu a pohybuje sa cca od 3 do 6 . Teda z jedne kWh el. energie sa získa 3kWh až 6 kWh tepelnej energie a náklady sú 3 až k krát nižšie. Zástancov elektrokotlov ale ubezpečujem , že pri TČ je vždy el špirála ako záložný zdroj. Z týchto dôvodovby som nedoporučoval El. kotol , len v prípade pasívneho domu .Ale aj v tomto prípade budú vysoké náklady na prípravu Teplej úžitkovej vody( TUV.)

  4. Mějme dva zcela shodné stavební objekty, stejná lokalita a stejné využití. Tedy potřeba tepla bude naprosto stejná. Jeden budeme vytápět elektricky, druhý fosilními palivy. A podstata problému? Účinnost. Dnes vyrábíme elektrickou energii cca 45% fosilní, 45% jádro, a 10% OZE. Účinnost tepelných elektráren (fosilní a jaderné) je kolem 35%, účinnost přenosové soustavy cca 90%. Takže: spálením 100 vagonů uhlí v elektrárně (nebo ekvivalent plyn/jádro) využijeme v zásuvce 31 vagonů. Zbytek 69% - teplo a příslušné emise jdou do "luftu" bez jakéhokoliv využití. Takže pro elektricky vytápěný objekt potřebujeme 100 vagonů, Pro stejný objekt na fosilní paliva jen 31 vagonů (téměř všechno vyrobené teplo zde zůstane). Emise ze spalování jsou na tunu paliva shodné bez ohledu na místo spálení. Štouralové mohou namítat drobné odchylky v %, ale jde o princip. A nějaká výrazná změna k navýšení výroby elektřiny z OZE je v nedohlednu. Lze asi zákonem donutit majitele RD k FVE, ale pak musí být ještě akumulace, protože FVE vyrábí jen cca 25% dne, topit ale musíme celý den. A pak jsou zde dny jako teď, kdy FVE nevyrobí ani na svícení, natož na topení nebo vaření. A topit a svítit musíme u nás cca 200 dnů v roce.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE