1/2024

Olomoucký kraj chce řešit zbytkové směsné komunální odpady pomocí PPP projektu

| autor: Pavel Mohrmann0

Olomoucký kraj chce řešit zbytkové směsné komunální odpady pomocí PPP projektu

Vzhledem k tomu, že dotační tituly směrem k modernímu řešení odpadů ubývají a posléze jich bude jako šafránu, musí obce své odpady řešit jinak. Nabízí se možnost využít PPP projektu, kdy se obce sdruží v celek a spojí se s privátním sektorem - dodavatelem řešení.

PPP projekty jsou v ČR cesta neprošlapaná a první zkušenosti z přípravné fáze napovídají, že je i trnitá a finančně nákladná. V odpadech je toto první snaha o využití PPP projektu v republice.

%pst%

Nutnost odklonit od skládkování 100 tisíc tun odpadu ročně není jednoduchá a levná záležitost. Na Olomoucku se je rozhodli využít energeticky v souladu se čtvrtým stupněm hierarchie nakládání s odpadem. To je pro tuto kapacitu obrovská investiční zátěž, kterou samostatná obec nezvládne. Obce se tedy sdružily do Spolku Odpady Olomouckého kraje, který čítá 150 obcí.

"Začali jsme se tím zabývat v roce 2010. Už v té době jsme tušili, že skládkování nebude budoucností OH. Chtěli jsme odpady využívat a toto je nejschůdnější řešení," říká Zuzana Ochmanová, krajská koordinátorka odpadového hospodářství.

Olomoucký kraj je tím, kdo jedná se starosty obcí a zastřešuje celou akci. Přípravná fáze je dosti pracná a nezanedbatelně nákladná. "V prvních fázích přípravy jsme hovořili se starosty, jednání začátky sdružování obcí provázely obavy především z vývoje legislativy v odpadech, přesto jsme obce ke spolupráci přesvědčili a spolek, který je pro projekt nezbytný byl založen“, říká náměstek hejtmana Ing. Milan Klimeš.

"Zkušenosti bereme z PPP projektů v Rakousku a Polsku. Tam to funguje již dlouho a jejich projekty fungují dlouhodobě a dobře," připomněla Zuzana Ochmanová a jedním dechem dodala: "Napasovat tyto zkušenosti do českého prostředí je ale velmi obtížné."

Je pravdou, že zkušenosti z PPP projekty v oblasti odpadů nejsou žádné. Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo průmyslu a obchodu o snaze spolku obcí Odpady Olomouckého kraje ví a velmi je schvaluje.

"Naší snahu chválí jak MŽP, tak MPO. Nicméně na podporu v přípravné fázi prostě nejsou nástroje," zamýšlí se náměstek hejtmana Ing. Klimeš. "Fáze, kde potřebujeme odborné posudky, dopadové studie, organizační přípravu, přípravu ekonomické rentability, investiční náročnosti, technické a technologické požadavky a mnoho dalších věcí potřebných pro výběrové řízení, je nejen náročná na čas a úsilí, ale především finančně. Podporu na přípravu PPP projektů hledáme, ale zatím nenacházíme."

Olomoucký kraj v úzké spolupráci se Spolkem Odpady Olomouckého kraje jsou při financování přípravné fáze v nevýhodě. Dotace, které by přicházely v úvahu pro využití přípravy PPP projektu jsou nedosažitelné. Energetické využívání odpadů v ČR formou přímého spalování nebude dle vyjádření MŽP v ČR podporováno.

Zatím tedy přípravnou fázi hradí Olomoucký kraj samozřejmě v participaci se spolkem, tedy sdruženými obcemi. V této fázi se neřeší konkrétní technologie. Ví se ale, že 100 tisíc tun zbytkového odpadu by mělo být řešeno využitím energetickým, jak zní závěr schváleného POH Olomouckého kraje.

Pro dobrou nabídku, na které se nyní pracuje, ale musí mít investor vhodné a stabilní legislativní prostředí. "V druhé polovině tohoto roku počítáme s tím, že první část přípravné fáze bude u konce. Výběrové řízení ale bude nesnadné vyhlásit, pokud nebude nová legislativa, která nastaví podmínky pro nakládání s odpady. Nezáleží na tom, kdo výběrové řízení na náš projekt vyhraje. V této fázi záleží na tom, aby vůbec nějaký investor mohl přijít. Stabilní legislativní prostředí je tedy nutné," dodávají shodně náměstek hejtmana a koordinátorka odpadového hospodářství Olomouckého kraje.

Celý projekt budeme sledovat v čase a přinášet novinky o jeho vývoji.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP