1/2023

Odpor Pardubic proti spalovně v Rybitví trvá

| zdroj: Pardubice1

spalovna.820x400.exact.q85
zdroj: pardubice.eu

V Pardubicích se 14. listopadu bude opět, již potřetí, jednat o záměru společnosti AVE CZ odpadové hospodářství modernizovat spalovnu průmyslového odpadu v Rybitví. Město Pardubice, jako jedna z dotčených obcí, tuto stavbu dále odmítá. Rada města Pardubic opakovaně jednohlasně vyjádřila zásadní nesouhlas s přípravou a realizací tohoto projektu. Své vyjádření, včetně argumentů, město zaslalo Ministerstvu životního prostředí. Své stanovisko bude město hájit i na veřejném projednání vlivu stavby na životní prostředí.

„Veřejné projednání záměru společnosti AVE CZ, proti němuž je město Pardubice od samého počátku, tedy již od roku 2009, se bude podle informace Ministerstva životního prostředí konat 14. listopadu od 15:00 v Ideonu. Na veřejném projednání samozřejmě nebudeme chybět a doufám, že možnosti říci své protiargumenty využije co nejvíce lidí,“ řekla náměstkyně primátora Pardubic zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová.

„Město se opakovaně vyjádřilo proti záměru vybudovat v Rybitví spalovnu průmyslového odpadu a zatížit tak životní prostředí v okolí. Ani naše nové vedení nemá důvod cokoli na tom měnit. Mně osobně je toto téma o to bližší, že bydlím ve Svítkově, tedy relativně blízko a vím, že občané se opravdu obávají zhoršení životního prostředí a dosud je nikdo nepřesvědčil o opaku,“ dodala náměstkyně.

„Když už město propáslo možnost spalovnu odkoupit a tím zamezit obnovení jejího provozu, což považuji za fatální chybu, musíme stále v rámci zákonem daných možností udělat maximum pro to, aby nám v budoucnu spalovna neznepříjemňovala život. V minulém volebním období coby náměstek primátora, který měl v gesci životní prostředí, jsem pro to dělal maximum a moje snaha bude pokračovat i nyní,“ uvedl nový primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Společnost AVE CZ usiluje o obnovu spalovny, kterou koupila od pardubické chemičky, již řadu let. Její záměr spalovnu modernizovat a spalovat v ní ročně 20.000 tun nebezpečných odpadů, které by sem svážely z celé republiky, nezískal v roce 2009 potřebná povolení. Společnost tehdy narazila nejen na nesouhlas úřadů, ale také na silný odpor samospráv i samotných občanů. Petici proti spalovně tehdy podepsalo téměř 50.000 lidí, na veřejném projednání záměru, které se konalo v ČEZ aréně, tehdy přišlo přes sedm tisíc lidí. Ani druhé veřejné projednávání, které se konalo on-line v únoru letošního roku, neposunulo stavbu k realizaci. Nyní společnost předložila další doplněnou dokumentaci.

Komentáře

  1. Není moc dobré, když o vysloveně odborných a technicky náročných věcech rozhodují laici a zejména politici. Zrovna tomuhle rozumí každý, kdo má dost otvorů v těle. Každý, kdo je proti termické likvidaci nebezpečných látek nechť si uvědomí, že jejich jakékoli skládkování je časovanou bombou pro naše děti a jednou stejně dojde na to, že se to bude muset vytěžit z těch skládek a zlikvidovat beze zbytku. Nebezpečné odpady sice ještě nemusí být toxické, ale lid to nechápe a každý N odpad považuje za toxický. Co třeba nádoby od ekologických barev, nebo dřevěné palety znečištěné motorovým olejem? A jakou že teplotu považujeme za bezpečnou? A jak nakládání s odpady a s energiemi v nich uzavřenými ovlivňujeme zbytek naší ekonomiky? Jsou věci, o kterých je třeba přemýšlet a ne jen opakovat hloupá hesla. Řečí o zápachu tu bylo dost a o ceně nemovitostí také, a přesto se obec Srnojedy rozrostla od zahájení výstavby spalovny v roce 1988 několikanásobně. Podívejte se na starší mapy a budete se, divit. A všichni tam žijí a bydlí dobrovolně a nikomu se nic nestalo, stejně jako u jiných podobných zařízení. Spalování odpadů není sprosté slovo, ale využívání energie, která je v těch odpadech skryta.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS