1/2024

Oběhové hospodářství: více recyklace a méně skládkování

| autor: Tisková zpráva Evropského parlamentu0

Oběhové hospodářství: více recyklace a méně skládkování

Evropský parlament ve středu schválil ambiciózní recyklační cíle, které jsou součástí nové legislativy o zpracování odpadu zaměřené na přechod k oběhovému hospodářství.

Zlepšení odpadového hospodářství může podle poslanců přinést pozitiva také v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, či veřejného zdraví. 

Čtyři schválené legislativní návrhy jsou součástí reformního balíčku zaměřeného na přechod Unie k oběhovému hospodářství, v rámci kterého by měla být hodnota produktů, materiálů a zdrojů zachována co nejdéle. 

Na textu směrnic se poslanci již dohodli s ministry členských států EU.

Do roku 2025 by se mělo recyklovat alespoň 55 % komunálního odpadu, tedy odpadu z domácností a malých podniků. 

Do roku 2030 by podíl recyklovaného odpadu měl dosáhnout 60 % a do roku 2035 alespoň 65 %. Recyklovat by se v roce 2025 mělo také minimálně 65 % odpadu z obalů, přičemž tento podíl by měl do roku 2030 vzrůst na 70 %. 

Nová legislativa stanovuje také samostatné cíle pro jednotlivé obalové materiály, například pro papír, karton, plast, sklo, kov a dřevo.

Skládkování

Nová právní úprava také zavede limit na množství odpadu, který může skončit na skládkách. V roce 2035 by to mělo být maximálně 10 % komunálního odpadu.

V roce 2014 neskončila téměř žádná část komunálního odpadu z Belgie, Dánska, Německa, Nizozemí, Rakouska a Švédska na skládkách. 

Země jako Chorvatsko, Kypr, Lotyšsko, Řecko a Malta skládkovaly ve stejném roce více než tři čtvrtiny svého komunálního odpadu.

V České republice se podle údajů Eurostatu v roce 2016 vyprodukovalo 339 kg odpadu na osobu. 

Přibližně 50% komunálního odpadu skončilo na skládkách, 34% se recyklovalo nebo kompostovalo a 16% se spálilo.

Textilní a nebezpečný odpad, který vyprodukují domácnosti, by se měl od roku 2025 sbírat odděleně. 

Biologicky rozložitelný odpad by měl být také sbíraný odděleně nebo domácnostmi přímo kompostovaný.

Snížení potravinového odpadu o polovinu

Členské státy by se měly v souladu s cíli OSN v oblasti trvale udržitelného rozvoje zaměřit na snížení objemu potravinového odpadu, a to o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030. 

Ve snaze předcházet samotné tvorbě potravinového odpadu by členské státy měly stimulovat sběr neprodaných potravin a jejich bezpečnou redistribuci. 

Podle poslanců je také nutné důsledně spotřebitelům vysvětlovat rozdíl mezi datem minimální trvanlivosti a datem spotřeby potravin.

„Tímto balíčkem se Evropa pevně zavázala k udržitelnému ekonomickému a sociálnímu rozvoji, jehož součástí se konečně stanou průmyslové politiky a ochrana životního prostředí,“ uvedla zpravodajka Simona Bonafe (S&D, IT). 

„Oběhové hospodářství není ve skutečnosti pouze politikou nakládání s odpadem, jde rovněž o způsob obnovy surovin s cílem nepřetěžovat už tak vzácné zdroje naší planety, mimo jiné výraznou inovací našich výrobních systémů," poznamenala.

"Tento balíček obsahuje také důležitá opatření týkající se nakládání s odpady, ale současně jde ještě dále, protože vymezuje pravidla, která zohledňují celý životní cyklus výrobku a jeho cílem je změnit chování podniků a spotřebitelů. 

Členské státy budou poprvé povinny dodržovat jednotný společný legislativní rámec," dodala.

Další postup

Parlamentem schválené texty čtyř směrnic musí před publikováním v Úředním věštníku Unie formálně podpořit také Rada (ministrů) EU.

Souvislosti

Oběhové hospodářství je založené na minimalizaci tvorby odpadu a na opravě, renovaci či recyklaci existujících produktů a materiálů za účelem jejich opětovného využití. 

Posun směrem k oběhovému hospodářství znamená snížení negativních dopadů na životní prostředí, zvýšení bezpečnosti dodávek surovin, posílení konkurenceschopnosti a inovací, vyšší růst a tvorbu nových pracovních míst.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP