1/2024

Nový metodický návod MŽP k oddělenému soustřeďování textilního odpadu

| zdroj: MŽP0

Kontejnery_na_oblečení,_Divoká_Šárka,_Praha_6
zdroj: wikimedia.org

Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí vydal metodický návod pro upřesnění postupu pro splnění povinnosti obcí dle § 59 odst. 2 zákona o odpadech zajistit nejpozději od 1. ledna 2025 místa pro oddělené soustřeďování textilního odpadu a dále k zajištění jednotného plnění vybraných evidenčních a ohlašovacích povinností obcí.

Obce mohou v souladu s § 33 odst. 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zajistit oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů prostřednictvím sběrných dvorů, zařízení určených pro nakládání s odpady, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob, pytlového způsobu sběru, nebo kombinací těchto způsobů. Tyto možnosti sběru tříděných využitelných složek komunálního odpadu se budou od 1. ledna 2025 vztahovat i na textil a obce mohou zajistit separovaný sběr textilních odpadů jedním či více z výše uvedených způsobů.

Zákonnou povinností obce bude od 1. ledna 2025 nabídnout místo, kde bude možné textilní odpad odevzdat. Bude na rozhodnutí každé obce, jaký konkrétní způsob separovaného sběru textilního odpadu zvolí.

Může se jednat o:

  • Sběrné nádoby na textilní odpad rozmístěné v ulicích;
  • Místo určené pro odkládání textilních odpadů na sběrných dvorech;
  • Pravidelné sběry textilního odpadu do dočasně přistavených nádob;
  • Tzv. pytlový sběr dům od domu v pravidelných intervalech;
  • a další.

Ministerstvo životního prostředí obcím doporučuje k separovanému sběru textilu přistupovat stejně jako v případě ostatních tříděných složek komunálního odpadu, jako jsou papír, plasty, kovy a sklo. To znamená v případě větších měst a obcí rozmístit sběrné nádoby v ulicích, u menších obcí je možné využít například sběrné dvory či pytlový sběr.

Platnost a účinnost: Metodický návod zrušuje metodický návod č.j. MZP/2020/720/4634 z 11. listopadu 2020 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 10. dubna 2024.

Metodický návod Odboru cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí k oddělenému soustřeďování textilního odpadu od 1. ledna 2025

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP