2/2023

MPO ČR podpořilo spolupráci s Ázerbájdžánem

| autor: Tisková zpráva MPO0

MPO ČR podpořilo spolupráci s Ázerbájdžánem

 Česko-ázerbájdžánská Smíšená komise se sešla v rámci pracovní návštěvy ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka v čele podnikatelské mise v Baku (podrobnosti o misi na stránkách Komory SNS). České straně předsedal náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, ázerbájdžánskou stranu vedl náměstek ministra hospodářství Sahil Babayev.

Jednání byli přítomni pouze experti z obou stran, konkrétně se zasedání zúčastnili zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva školství (mládeže a tělovýchovy) a Ministerstva obrany. Zasedání se uskutečnilo po roce a 4 měsících.

V rámci přípravných jednání expertů dne 17. ledna 2017 bylo dojednáno finální znění protokolu. Významnou částí protokolu se stal článek k energetice, který ocenil význam Jižního plynového koridoru a dodávek ropy do rafinérie v Kralupech nad Vltavou a zdůraznil spolupráci v oblasti alternativních zdrojů energie (podpora spolupráce s českou společností Mavel).

Dále se podpořilo urychlení podpisu bilaterálního dokumentu mezi ČR a Ázerbájdžánem o spolupráci v oblasti energetiky. Článek ke spolupráci v oblasti zemědělství nastínil plánovanou oborovou misi z oblasti zemědělství v čele s náměstkem ministra zemědělství do Ázerbájdžánu v první polovině roku 2017 a též incomingovou misi ázerbájdžánských firem na český veletrh Země živitelka.

Součástí české delegace byly zástupkyně MŠMT ČR, které do Baku jely projednávat návrh Memoranda o spolupráci v oblasti školství a Ujednání o spolupráci v oblasti mládeže a sportu. Připravovaly tak půdu pro červnovou návštěvu ministryně školství ČR v AZ.

 Plenární zasedání Smíšené komise dne 18. ledna zahájil ministr Jan Mládek společně se spolupředsedy Komise Jiřím Kolibou a Sahilem Babayevem. Úvodní diskuze o vzájemných obchodních vztazích a podpoře ČR vstupu Ázerbájdžánu do WTO ukázala, že je potřeba se multilaterálními otázkami zabývat i v rámci Komise.

Ministr Mládek zmínil, že tato problematika je důležitá především z hlediska perspektivy ochrany zemědělských produktů v Ázerbájdžánu. ČR jakožto vývozce zpracovatelské techniky by tuto oblast měla náležitě sledovat.

V průběhu zasedání se strany shodly na názoru, že ačkoliv pokles obratu vzájemného obchodu za poslední rok (až o -58 %) byl způsoben především odstávkou rafinérie v Kralupech nad Vltavou, je třeba se zaměřovat i na rozvoj spolupráce v neropných sektorech ekonomiky.

Delegace projednaly současný ekonomický vývoj ve svých zemích a definovaly hlavní segmenty spolupráce pro nejbližší období, kterými jsou: dopravní infrastruktura, zemědělsko-zpracovatelský průmysl, (petro)chemický průmysl a farmacie. Strany potvrdily oboustranný zájem na dalším prohloubení a diverzifikaci vzájemné obchodně-ekonomické součinnosti.

Velký potenciál byl shledán v oblasti exportu kvalitních zemědělských produktů z Ázerbájdžánu do ČR. Dosud se tyto výrobky (ovoce, zelenina, ořechy, alkoholické nápoje) dovážely do ČR pouze v omezeném objemu nepřesahujícím 32 mil. Kč.

Spolupředseda Babayev navrhl určit na obou stranách odpovědné osoby pro porovnání statistik vývozu těchto zemědělských produktů a na základě těch informací podpořit rozvoj vzájemného obchodu v tomto sektoru na vládní úrovni (podpora středních a malých podniků). Náměstek Koliba tuto iniciativu přivítal.

S ohledem na investiční potenciál českých firem v Ázerbájdžánu vyzval náměstek Babayev české firmy k zakládání společných podniků v oblasti chemického průmyslu, zpracovatelského průmyslu (zemědělské technologie) a farmacie. Poslední oblast byla zdůrazněna též v protokolu a česká strana to slíbila posoudit.

Dále náměstek Babayev informoval českou stranu o aktuálních investičních pobídkách a výhodách investic do nových průmyslových parků a ekonomických zón (Pirallahijský park, Port of Baku nedaleko města Alat). Náměstek Koliba požádal o zaslání kompletní dokumentace k investičním pobídkám a slíbil tyto informace předat české podnikatelské sféře.

V oblasti dopravní infrastruktury byla oceněna role a podíl českých firem na budování dopravních koridorů. Ázerbájdžánskou stranou byla též poptána možnost výměny zkušeností v oblasti zakládání a sanace mostů. Česká strana na poptávku reagovala pozitivně - poprosila o zaslání seznamu mostů a podrobností ke stavbám a slíbila informace zprostředkovat českým firmám.

Veškerou dokumentaci o investičních projektech najdete v příloze této zprávy.

Publikaci "Doing Business in Azerbaijan 2016" najdete na stránkách investiční agentury AZ Promo.

 Závěr:

4. zasedání česko-ázerbájdžánské Smíšené komise přineslo nové nápady a nové tendence k zintenzivnění spolupráce. Obě strany vyjádřily zájem o urychlení podpisu meziresortní dohody v oblasti energetiky a Memoranda v oblasti školství.

Byly definovány nové směry vývoje budoucí spolupráce, které budou podpořeny návštěvami představitelů obou zemí na nejvyšší úrovni. Současně byl zdůrazněn reálný zájem o zvýšení vzájemného obchodu pomocí sledování statistických dat a pravidelného předávání relevantních informací o poptávkách a nabídkách firem.

;Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP