1/2024

Množství odpadů v Evropě roste, Komise chce revidovat odpadovou legislativu

| autor: Martina Jandusova0

waste-1741127_640.jpg
zdroj: pixabay

Evropská komise usoudila, že současná odpadová legislativa není dostačující. Proto se rozhodla, že reviduje rámec EU pro nakládaní s odpady a zveřejnila iniciativu, kterou chce zlepšit evropské odpadové hospodářství.

Podle Evropské komise není současná odpadová legislativa dostačující. Navzdory stávajícím právním předpisům, které se týkají odpadů, došlo za posledních deset let ke zvýšení celkového objemu vyprodukovaných odpadů, především komunálních. Z přezkumů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zaměřených na předcházení vzniku odpadu vyplývá, že Evropa nesměřuje ke splnění cílů v oblasti omezení vzniku odpadu. Zpráva EEA dochází k závěru, že předcházení vzniku odpadu členských států lze sledovat jen obtížně, jelikož si ve svých programech zřídkakdy nastavují cíle a ukazatele.

Přetrvávající rozdíly mezi členskými státy

Podle databáze Eurostatu bylo v roce 2018 v Evropské unii zrecyklováno pouze 38 % veškerého odpadu, o rok později 48 % komunálního odpadu. Čísla o recyklaci odpadů se ale napříč členskými státy znatelně liší – dosahují od 10 % po 60 %. „Prvotní závěry hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí ukazují, že více než polovině členských států hrozí, že nedosáhnou cílů pro rok 2025, pokud jde o přípravu komunálního odpadu na opětovné použití a o jeho recyklaci,“ varuje Komise.

Podle Komise nízkou míru recyklace, společně s nižší kvalitou recyklovaného materiálu, způsobují z části neefektivní systémy sběru odpadu. Navíc jsou napříč Evropou velmi odlišné. „Jsou závislé na místních podmínkách a na celkových rozhodnutích týkajících se nakládání s odpady v členských státech, ale ne vždy vycházejí ze zásad a postupů, které prokazatelně přinášejí optimální výsledky při dosahování cílů v oblasti přípravy odpadu na opětovné použití a jeho recyklace. Existují důkazy, že některé odpadní oleje jsou stále likvidovány nelegálním způsobem, což vede ke znečištění,“ podotýká Komise.

Kolem 61 % sebraných odpadních olejů bývá podle Komise regenerováno. Zbytek je naproti tomu většinou použit jako palivo, což zvyšuje emise skleníkových plynů a přispívá ke změně klimatu, i k vyčerpávání zdrojů. Zároveň i v případě odpadních olejů je míra recyklace velmi odlišná. Komise je přesvědčena, že v některých členských státech existuje významný prostor pro zlepšení.

Nová iniciativa

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA