2/2023

Miliarda korun podpoří sběr a svoz odpadů i výstavbu a modernizaci ZEVO

| autor: redakce| zdroj: OPŽP0

4680702460_299b7011b8_c
zdroj: flickr.com

Z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) byly vyhlášeny nové výzvy, které mají přispět k udržitelnému oběhovému hospodářství a efektivnímu využívání zdrojů. Jedna je zaměřena na sběr a svoz odpadů a druhá na zařízení pro energetické využití odpadů.

59. výzva: 500 milionů na oddělený sběr, svoz a sběrné dvory

Dotační výzva je zaměřena na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“). Doplňkově podpoří také prevenci vzniku odpadů – domácí kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly.

Výše podpory činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů. Celková alokace je 500 milionů korun. Výzva je koncipována jako průběžná jednokolová, příjem žádostí začne 31. ledna a bude probíhat do 30. srpna 2024 do 20 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem).

Dokumenty k výzvě:

61. výzva: 500 milionů na energetické zpracování odpadů

Podpora se vztahuje na výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů a výrobu paliv z odpadů katalogového čísla 20 01 25.

Celková alokace je 500 milionů korun a příjem žádostí začne 31. ledna a bude probíhat do 26. dubna 2024 do 20 hodin. Jedná se o soutěžní výzvu, přičemž aby byla žádost ohodnocena jako přijatelná ke schválení, musí získat minimálně 40 bodů ve věcném hodnocení dle technicko – ekologických kritérií.

Výše podpory činí max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Obce.
 • Státní podniky.
 • Organizační složky státu.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti.
 • Církve a náboženské společnosti.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Zájmová sdružení právnických osob.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Národní podnik.

Dokumenty k výzvě:

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP