1/2023

Mezinárodní týden kompostování: Komposty z bioodpadů pomáhají zvyšovat kvalitu půdy

| zdroj: MŽP0

pexels-eva-elijas-5503338.jpg
zdroj: pexels

V neděli 1. května začal Mezinárodní týden kompostování. Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje třídění a využití bioodpadů úpravami platné legislativy podporou budování a zlepšování technologií kompostáren i osvětou. Zapojte se také do důsledného třídění bioodpadů a podpořte výrobu a aplikaci kompostů ve vašem regionu. Pomůžete tím snížit dopady sucha ve vašem regionu a zlepšit kvalitu půdy.

V každé domácnosti vznikají biologicky rozložitelné odpady, které je potřeba třídit, protože jsou zdrojem organických látek a živin, a ty se mají vracet do půdy. Třídění bioodpadů je důležité jednak z důvodu využití látek, které obsahují, a dále také kvůli snižování množství směsného komunálního odpadu, což je zásadní z hlediska ochrany životního prostředí. V obcích je na základě platné legislativy v současné době umožněno občanům odevzdávat bioodpady do speciálních nádob nebo minimálně do sběrného dvora.

Obce povinně celoročně třídí biologicky rozložitelné odpady od roku 2016.

Do hnědých popelnic a kontejnerů tak mají z domácností mířit nejen biologicky rozložitelné odpady ze zahrad, ale také rostlinné zbytky z přípravy potravin (slupky, ovoce a zelenina, kterou již nelze konzumovat). Každého nevytříděného rostlinného odpadu z přípravy pokrmů v domácnostech je škoda. Tyto odpady mají vyšší obsah vody, a proto jsou důležitou součástí zakládky při zpracování bioodpadů v kompostárně, kde se vyrábí kompost, který je důležitým hnojivem. Díky němu se do půdy dostává významné množství organické hmoty a živin.

Důležitá je také spolupráce v regionu, která zajistí uzavření cyklu návratu živin a organické hmoty do půdy. Obec by v rámci nastavení systému měla komunikovat s kompostárnou a se zemědělci v regionu. Potřebné je také zapojení škol a ekologická výchova.

A čím je aplikace kompostů na zemědělskou půdu prospěšná?

  • Dochází k větší schopnosti půdy absorbovat vodu a tuto udržet i v suchém období, a to déle než u půdy, kde kompost aplikován nebyl. Toto je významné zejména ve vztahu k vývoji počasí, kdy sucho ovlivňuje pěstování polních plodin. Aplikací kompostu lze uspořit vodu, která je potřeba k provedení zálivky.
  • Kompostem se doplňují živiny pro výživu rostlin. Dodání organické hmoty způsobuje lepší využití živin a jejich absorpci v půdním komplexu.
  • Kompost navrací organickou hmotu do půdy. Podporuje rozvoj půdní mikroflóry a drobných živočichů.
  • Zvýšením podílu organické hmoty v půdě dochází ke snížení negativních jevů jako je eroze a utužení půd. Takové postižení půd je v poslední době stále častější a ohrožuje značné procento půd.
  • Při aplikaci kompostu se ukládá uhlík do půdy, která pak plní funkci „uhlíkové banky“. Uhlík se pak neuvolňuje do atmosféry v podobě CO2.

V současné době zažíváme na většině území České republiky další etapu sucha. Tato situace je velice nepříznivá z hlediska množství vody, které je zadrženo ve všech přírodních ekosystémech a také dopadů na pěstování zemědělských plodin (půdní sucho, větrná eroze).

Zadržování vody v půdě je ovlivněno různými faktory, ale jedním z nejdůležitějších je právě množství organické hmoty v půdě, která chybí. Proto naše zemědělské půdy zadržují cca o 40 % vody méně, než je jejich optimální kapacita. Přitom platí, že zemědělská půda může zadržet větší množství vody (pokud je udržována v optimálním stavu) než půda lesní. Důsledkem vzniklé nepříznivé vodní bilance jsou značné dopady nejen na zemědělskou půdu (nedostatek vody pro pěstované plodiny, ohrožení půdy erozí), ale také ovlivnění koloběhu vody v regionu (malý oběh vody, ochlazování krajiny).

Jak můžete s tříděním bioodpadů pomoci? Třeba ve škole můžete zorganizovat exkurzi na kompostárnu a ukázat studentům, jak celý proces kompostování probíhá. V České republice je cca 530 kompostáren, v dostatečném počtu jsou zastoupené ve všech krajích. Během mezinárodního týdne kompostování bude probíhat akce „Nakopej si pytel“. Zapojené kompostárny v rámci akce vyhradí několik tun kompostu, který si lidé budou moci sami nakopat do pytle a odvézt. Více informací ZDE.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS