1/2021

Lithium z Cínovce: V Česku vytěžené i zpracované

| autor: Martina Jandusova0

VRJ08398.jfif
zdroj: mpo.cz

V Cínovci se aktuálně dokončuje geologický průzkum na těžbu lithia a zpracovává se studie proveditelnosti. V Česku vytěžené lithium by se mělo zhodnocovat právě u nás.

Lithium je velmi lehký a měkký kov, který lze krájet nožem. Vyznačuje se tím, že dokáže dobře vést teplo a ukládat elektrický proud. V době nastupující elektromobility a energetiky odklánějící se od uhlí pochopitelně prudce stoupá poptávka po něm. Ne nadarmo je považován za kov budoucnosti.

Evropa má několik dostupných zdrojů lithia, například v Srbsku, Finsku či Portugalsku. V dalších zemích se dělají průzkumy. Výskytem lithné slídy cinvalditu je dobře znám i Cínovec v Ústeckém kraji. Společnost Geomet, která spadá pod společnost ČEZ a drží zde přednostní právo k těžbě, v Cínovci dokončuje geologický průzkum, v rámci něhož bude vypracována studie proveditelnosti. Hotová by měla být příští rok v květnu.

„Český stát získal zpět kontrolu nad českým lithiem, a to prostřednictvím firmy ČEZ, kde máme majoritní podíl. Vstoupili jsme navýšením kapitálu téměř ve výši téměř 30 milionů eur do firmy Geomet, kde měl European Metals Holdings stoprocentní účast, a tím jsme splnili náš slib. A pokud si novináři z toho stále dělají srandu, tak doufejme, že teď už přestanou. Protože my samozřejmě sliby plníme,“ říká premiér Andrej Babiš.

V tuto chvíli se řeší, jakým způsobem se bude lithium z cinvalditu získávat. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) v Praze, společnost ČEZ a další subjekty se zabývají přípravou těžby cinvalditu, metodou získávání lithia z této slídy, vybudováním gigafactory na výrobu baterií pro elektromobily a velkokapacitní úložiště elektřiny.

„V ČR tak vzniká ve spolupráci s ČEZ unikátní hodnotový řetězec, který nemá obdoby, protože my bychom byli schopni zvládnout těžbu lithia, zpracování lithia, následně jeho dodávky do gigafactory,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Pro úplnost, továrnu chystáme v kapacitě 25 až 55 gigawatt hodin a kapacita lithia na Cínovci by mohla být okolo 30 gigawatt hodin. To znamená, že v podstatě vše by se dalo zpracovat jenom v rámci této gigafactory.“

Projekt nyní postupuje do další fáze, ve které bude ověřen technický postup výroby v poloprovozních podmínkách a na pilotních testovacích linkách. Z hlediska výnosu prvků a ekologičnosti se porovnávají zpracovatelské technologie, jednou z možných metod by mohla být ta, která byla vyvinuta VŠCHT. Aktuální testování úpravárenské technologie pro zpravování lithia by mělo skončit během následujících několik měsíců.

„Úpravárenskou metodou, kterou jsme na naší škole vyvinuli, a která je bezodpadová, lze získávat lithium z lithné slídy cinvalditu. Technologii, která zatím není nikde ve světě v provozu, naši experti ověřují v červnu otevřeném technologickém centru CIRKTECH v čížkovické cementárně,“ říká rektor VŠCHT v Praze Pavel Matějka a dodává: „Naše škola je připravená stát se koordinující institucí pro výzkumnou platformu spojenou s výrobou a recyklací moderních lithiových a dalších baterií, akumulátorů.“

Česká republika nemá v plánu vytěžené lithium prodávat na světových trzích, nýbrž vytvořit celý produkční řetězec. České lithium by se tak mohlo maximálně zhodnocovat právě u nás. Vzhledem k nastupující elektromobilitě a útlumu spalovacích motorů lze očekávat, že v příštích deseti letech by mohlo dojít až k 10tinásobnému nárůstu trhu s bateriemi. „Tento bateriový průmysl by nejen mohl kompenzovat ztráty HDP způsobené eliminací spalovacích motorů, celkové HDP vytvořené automobilových průmyslem by dokonce mohl navýšit,“ uvádí MPO v tiskové zprávě.

Ministr průmyslu a obchodu proto před nedávnem se společností ČEZ podepsalo memorandum o přípravě projektu továrny na bateriové články do elektromobilů, tzv. Gigafactory.

„O metodě, kterou použijeme na zpracování lithia, bychom rádi rozhodli v roce 2023 tak, abychom byli schopni začít s výrobou v roce 2025, aby se nám tento harmonogram potkal s harmonogramem využití lithia při výrobě baterií, především baterií do elektromobilů,“ říká generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš a dodává: „Gigafactory vždy staví konsorcium technologického partnera, energetického developera a partnera z automobilového průmyslu. Rádi bychom rozhodnutí o finálním konsorciu dali do konce roku. Při optimistickém scénáři by továrna mohla být postavena v roce 2025.“

V Cínovci by podle zveřejněné dokumentace měl vzniknout zcela nový důlní areál, kde by se kromě lithia těžil i cín a wolfram. S těžbou by se mohlo začít v roce 2025, přičemž je v plánu vytěžit ročně až 1,8 milionu tun lithia. V prvních 20 letech by se jí hlubinnou metodou mohlo získat až 38 milionů tun. Vytěžené lithium by se dle záměru mělo drtit přímo na místě a následně dopravit potrubím k dalšímu zpracování.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo