Tag: TĚŽBA

excavator-gddae3373e_640

Aktuality / Energie / 31. 1. 2023

Připomínky: Návrh komplexního a efektivního využívání území lomu ČSA po ukončení těžby

Důvodem předložení materiálu je skutečnost, že Mezirezortní pracovní skupina, ustavená k posouzení realizovatelnosti propojené vodohospodářské soustavy současných a budoucích lomových jezer, v rámci pravidelného posuzování výstupů z průběžně předkládaných analýz a studií na svém jednání dne 10. března 2022 odsouhlasila zpracování multikriteriální analýzy pro lokalitu ČSA separátně od lokalit Vršany, Libouš, Bílin.

Memorandum Diamo-Veolia-VŠB -podepsáno

Aktuality / Energie / 28. 12. 2022

Energie z prohořívající haldy v Ostravě by mohla posloužit k vytápění a přípravě teplé vody

Termicky aktivní odvaly po těžbě uhlí patří mezi dlouholeté ekologické zátěže Ostravska. Nabízí se otázka, zda by mohly sloužit jako zdroj tepelné energie. Za jakých podmínek by to bylo možné, budou zkoumat společně odborníci ze státního podniku DIAMO, společnosti Veolia Energie a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

ČSA z výšky

Aktuality / Energie / 17. 11. 2022

Obnovení těžby na Karvinsku by bylo možné, ale finančně a časově velmi náročné

Obnovení těžby na Dolech ČSA a Darkov, kde těžba černého uhlí skončila loni v únoru, by bylo možné, ale technicky náročné, příprava by stála zhruba 10 miliard korun a trvala by 6 let. Těžit by se pak dalo 14 let, ale aby nebyla těžba ztrátová, musela by se prodejní cena uhlí pohybovat nad 7700 Kč za tunu. Zapotřebí by na to bylo postupně přes 2 tisíce kvalifikovaných pracovníků s praxí v dole.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM