1/2023

Kulatý stůl k Aktu o čipech

| zdroj: MPO0

pexels-vlada-karpovich-8367774
zdroj: pexels

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádalo dne 26. dubna 2022 kulatý stůl k Akt o čipech, kterého se zúčastnili zástupci státní správy, asociace i další stakeholdeři. NM Muřický na úvod uvítal přítomné a představil téma čipů. Poté proběhly prezentace – představení Aktu o čipech a situace v ČR.

Evropská Komise vydala 8. 2. 2022 balíček dokumentů souhrnně nazvaných Evropský akt o čipech, jehož součástí je Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů - akt o čipech. EK tak reaguje na narušení dodavatelských řetězců v oblasti polovodičů a čipů, ke kterému došlo v souvislosti s pandemií nemoci COVID 19. Současně ale také reaguje na očekávanou rostoucí poptávku po čipech do budoucna s ohledem na digitální transformaci nebo na plány USA a Číny v této oblasti.

Cílem návrhu o třech pilířích je vybudovat funkční a odolný čipový ekosystém v Evropě s 20% podílem globální výroby nejmodernějších a udržitelných polovodičů do roku 2030. Dosáhnout toho se má zvýšením výrobní kapacity v EU a investicemi do vědy a výzkumu. K tomu má být mobilizováno celkově 43 mld. EUR soukromých a veřejných investic do roku 2030, přičemž 11 mld. EUR má plynout z nové iniciativy Čipy pro Evropu. Zároveň je cílem návrhu zřídit nástroje k zvládání budoucích krizí.

Pilíř 1 - Iniciativa "Čipy pro Evropu" věnovaný financování předpokládá zřízení nové iniciativy v rámci víceletého finančního rámce a přeorientování současného Společného podniku pro klíčové technologie na oblast čipů. V této oblasti se nyní diskutuje, jakým způsobem bude zajištěno její financování, zejména ve vztahu k programům Horizont Evropa a Digitální Evropa.

Pilíř 2 - "Bezpečnost dodávek" vytváří rámec pro zajištění bezpečnosti dodávek přilákáním investic a zvýšením výrobních kapacit v oblasti výroby polovodičů, jakož i pokročilého pouzdření, testování a montáže prostřednictvím „integrovaných výrobních zařízení“ a „otevřených továren EU“ (nově definováno).

Návrh zejména definuje kritéria pro usnadnění výstavby těchto zařízení, které by přispívaly k zabezpečení dodávek polovodičů v Unii. Návrh vyžaduje, aby členské státy zajistily rychlé zpracování správních žádostí souvisejících s plánováním, výstavbou a provozem zařízení.

Pilíř 3 - "Monitorování a reakce na krize" - je potřeba vytvořit koordinační mechanismus mezi členskými státy a Komisí pro posílení spolupráce s členskými státy a mezi nimi, monitorování nabídky polovodičů, odhadování poptávky, předvídání nedostatku, spuštění krizové fáze a jednání prostřednictvím specializovaného souboru opatření (Tool Box)

Z kulatého stolu vyplynula důležitost spolupráce s průmyslem i výzkumnou sférou, zejména nutnost zmapování hodnotového řetězce polovodičů v České republice. Zástupci asociací a podniků slíbili součinnost.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS