1/2024

Kromě spalování odpadů se do EU ETS patrně dostane i skládkování

| autor: Martina Jandusova0

landfill-g4d50f94fe_640
zdroj: pixabay

V prosinci dosáhla Rada EU a Evropský parlament předběžné politické dohody k revizi systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Uhlíkové clo se bude nově vztahovat i na sektory, které do systému dosud nespadaly.

Rada a Evropský parlament schválily úpravy EU ETS v přísnější podobě, než byl návrh Evropské komise. Dohodly se na tom, že se celkový cíl snížit do roku 2030 emise v odvětvích, na které se emisní systém vztahuje, zvýší na 62 %. Podle Svazu průmyslu a dopravy není zpřísnění systému EU ETS pro český průmysl moc dobrou zprávou. Dojde tím k nárůstu ceny emisní povolenky, tím řadě průmyslových podniků vzrostou vstupy a zároveň dojde ke zdražení elektřiny a tepla.

„Místo, aby se Rada dohodla na uvolnění emisních povolenek z MSR a snížila tak aspoň částečně její cenu, což by se také pozitivně promítlo do ceny elektřiny a tepla, souhlasila naopak s dalším stažením povolenek z trhu. Rada podlehla tlaku Evropského parlamentu na překotné snižování emisí, který si stále neuvědomuje realitu, před níž evropský průmysl nyní stojí,“ komentuje výsledek revize Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

Dohodnuto bylo také to, že do oblasti působnosti systému s emisními povolenkami budou zahrnuty emise z námořní dopravy. Dále bude vytvořen samostatný systém obchodování s emisemi pro odvětví budov a silniční dopravy a paliv pro další odvětví. Již v rámci předběžné dohody bylo domluveno zvýšení ambicí v nařízení EU o „sdílení úsilí“ (ESR). Členským státům stanoví závazné roční cíle v oblasti emisí skleníkových plynů v odvětvích, která v současné době nejsou zahrnuta do systému EU ETS. Mezi tato odvětví patří budovy, zemědělství, průmyslová malovýroba, doprava a odpady.

Odpady, konkrétně jejich spalování neboli energetické využívání, bude do systému EU ETS podle všeho zahrnuto až v pozdějším období. „Evropský parlament požadoval, aby se za spalování odpadů vyřazovaly povolenky okamžitě, tzn. do roku 2024,“ vysvětluje Jan Tůma, vedoucí oddělení obchodování s emisemi na MŽP, a pokračuje: „Nakonec jsme se ale dohodli na tom, že od roku 2024 bude probíhat pouze monitoring. V roce 2026 bude Evropská komise prezentovat analýzu, případně legislativní návrh, zda a jak bude možné spalování odpadu zahrnout do systému EU ETS.“

Navíc je podle Jana Tůmy možné, že do systému s emisními povolenkami nebude zahrnuto pouze spalování odpadů, ale i jejich skládkování. V pozměňovacím návrzích k návrhu evropské směrnice zaznělo, že zahrnutí spalování odpadu do systému EU ETS by vedlo k nerovným podmínkám a k ještě vyššímu skládkování. Proto by Komise "měla posoudit, zda je možné a proveditelné zahrnout do systému EU ETS také všechny ostatní procesy nakládání s odpady, jako jsou skládky, fermentace, kompostování a mechanicko-biologická úprava". Kromě emisí oxidu uhličitého EU usiluje i o snížení emisí methanu, které z 26 % pochází z odpadu. Předpokládá se, že do roku 2025 se skládky na celém světě budou podílet na 8 – 10 % všech antropogenních emisí skleníkových plynů.

Evropský parlament předpokládá, že odpad bude do EU ETS zařazen ještě během tohoto obchodovacího období. Členské státy by z toho radost neměly a doufáme, že legislativní proces bude odložen, protože by tak uprostřed obchodovacího období bylo mnoho změn, což není administrativně vstřícné pro kompetentní autority a provozovatele,“ říká Tůma a dodává: „Ovšem to, že odpad bude do systému zahrnut od roku 2031, čili od následujícího obchodovacího období, lze označit jako pravděpodobnost hraničící s jistotou.“

EU-ERDF-logo.jpg
logo_wasten.max-300x200.png
Logo-MPO.width-700.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP