1/2024

Kraj Vysočina hledá možnosti úspor energií na svém majetku

| autor: Kraj Vysočina0

Kraj Vysočina hledá možnosti úspor energií na svém majetku
Ve vazbě na již schválenou Energetickou politiku Kraje Vysočina schválila rada kraje na svém zasedání 12. února 2019 Akční plán pro hospodaření s energií na rok 2019, který definuje konkrétní opatření, které by chtěl kraj v roce 2019 provést.

Mezi konkrétní kroky, které se objevují v akčním plánu, například patří pasportizace budov, zavedení sledování spotřeby vody, identifikace budov vhodných k realizaci úspor zateplením obvodového pláště nebo analýza spotřeby energie na osvětlení.

U každého opatření se vždy předpokládá pilotní ověření na budovách přímo ve správě kraje a následně pak i na budovách ve správě příspěvkových organizací.

„Cílem všech těchto kroků je ucelený a jasný přístup k inteligentnímu využívání energií, optimalizace spotřeby, zvyšování energetické účinnosti, úspora výdajů na energie v krajském rozpočtu a snížení zátěže pro životní prostředí,“ dodal Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku.

Na efektivní zavedení systému managementu hospodaření s energií bude dohlížet Expertní skupina složená z odborníků Kraje Vysočina a příspěvkových organizací.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP