1/2024

Komise žaluje Slovensko za znečištění ovzduší

| autor: Martina Jandusova0

industry-4689292_640.jpg
zdroj: Pixabay

Evropská komise podává žalobu na Slovensko kvůli špatné kvalitě ovzduší. Země překračovala povolené limity pro polétavý prach a nepřijala dostatečná opatření, která by kvalitu ovzduší zlepšila.

Opožděná a neúčinná opatření

Evropská komise se 18. února 2021 rozhodla, že Soudnímu dvoru postoupí případ Slovenska týkající se špatné kvality ovzduší kvůli dlouhodobě vysokým úrovním částic (PM10).

Komise uvedla, že pokud dojde k překročení mezních hodnot stanovených v evropských právních předpisech o kvalitě vnějšího ovzduší (směrnice 2008/50 / ES), jsou členské státy povinny přijmout plány týkající se kvality ovzduší a zajistit přijetí vhodných opatření, která by zkrátila trvání období překračování. Podle Komise se tak ale Slovensko nezachovalo.

"Slovensko nedodržovalo denní mezní hodnoty koncentrace částic PM10, které jsou závazné od roku 2005," uvedla Komise. Z údajů, které země poskytla Bruselu, Komise vyhodnotila, že došlo k systematickému překračování denních mezních hodnot PM10 v Banskobystrickém kraji v letech 2005 - 2019 (mimo roku 2016) a v aglomeraci Košice v letech 2005 - 2019 (kromě let 2015 a 2016).

Slovensko tak nečelí soudnímu řízení kvůli tomu, že překračovalo stanovené hodnoty znečištění, ale proto, že země nezareagovala včas a nezajistila, aby byly limity porušovány, co nejkratší možnou dobu. Dosavadní opatření dle Komise byla opožděná a nebyla dost účinná na to, aby snížila znečištění pod nejvyšší povolenou úroveň.

Evropská komise vede za porušení směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší řízení vůči 18 členským státům. Deset z těchto případů bylo postoupeno soudnímu dvoru EU, který v pěti případech vynesl právní verdikt.

Způsobuje vážná onemocnění

Znečištění ovzduší je podle Komise v Evropě stále hlavním environmentálním problémem kvůli zdraví obyvatel. Podle odhadů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) má znečištěné ovzduší každoročně na svědomí přibližně 400 000 předčasných úmrtí v EU.

Tuhé částice jsou směs tuhých a kapalných částic rozptýlených v ovzduší. PM10 jsou částice, které mají průměr menší než 10 mikrometrů, a vyskytují se zejména v emisích z průmyslu, dopravy a vytápění domácností. Produkovány jsou ale i emisemi ze zemědělství.

Příčinou vážných onemocnění, jako jsou astma, kardiovaskulární problémy a rakovina plic, je právě znečištění ovzduší tuhými částicemi. Zhoršuje průběh respiračních onemocnění, i koronaviru COVID-19. Rovněž ovlivňuje růst rostlin a procesy v ekosystému, zkracuje viditelnost a snižuje zemědělské výnosy.

Znečištění částicemi PM 10 na Slovensku pochází především z domácností, které k vytápění využívají zastaralé kotle na tuhá paliva, například uhlí či dřevo. Podle Zprávy o stavu o životního prostředí v roce 2018 odpovídají domácnosti za více než 60% emisí těchto znečišťujících částic. V případě jemnějších částic PM 2,5 je to téměř 80%.

Změny v novém zákoně

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA