2/2023

Fórum pro kontrolu prosazování práv analyzovalo výsledky svého omezujícího projektu a odsouhlasilo další postup

| autor: ECHA, překlad Ekotox0

Fórum pro kontrolu prosazování práv analyzovalo výsledky svého omezujícího projektu a odsouhlasilo

Fórum schválilo předběžné výsledky svého čtvrtého velkého projektu REF-4 zaměřeného na kontrolu dodržování podmínek stanovených pro vybrané omezení v příloze XVII nařízení REACH.

Na svém 28. zasedání se Fórum také zúčastnilo otevřené schůzky s partnery a diskutovalo o potenciálních krocích souvisejících s povinností používat testování na zvířatech jako poslední možnost. Inspektoři BPR souhlasili se zaměřením na ošetřované předměty v prvním projektu prosazování práva.

Výsledky REF-4

Inspektoři zkontrolovali 5 625 chemických výrobků, z nichž 18% nesplňovalo podmínky stanovené v omezení. Nejčastěji zjištěná porušení byla: přítomnost ftalátů v hračkách (19,7%), kadmia v plnících náplních nad povolenou koncentraci (14,1%) a azbestových vláken ve výrobcích (13,6%). 

Výrobky obsahující azbest byly většinou z druhé ruky a vyrobené před vstupem omezení. Inspektoři také často zjistili příliš vysoké koncentrace chrómu VI v kožených výrobcích a kadmium ve špercích.

Na svém nejbližším setkání v březnu 2018 bude Fórum diskutovat o zprávě projektu REF-4, která bude publikována před koncem roku. Fórum také zváží, jak řešit relativně vysoký stupeň zjištěných porušení.

Alternativy k pokusům na zvířatech

Byly také diskutovány potenciálně kontrolní aktivity týkající se povinnosti odpovědných osob používat testy na zvířatech pouze jako poslední možnost.

Při určitých vlastnostech látky musí žadatel zvážit vytvoření požadovaných informací jinými metodami než zkouškami na obratlovcích, například použitím testů in vitro. ECHA identifikovala několik případů, kdy žadatel předložil výsledky testů provedených na zvířatech, ačkoli v Nařízení REACH se vyžadovaly pouze výsledky studií in vitro.

ECHA informuje členské státy o těchto případech. Vnitrostátní orgány odpovědné za vynucování práva zváží, kterým případem se budou inspektoři zabývat.

Otevřené setkání

Fórum také uskutečnilo své výroční zasedání s akreditovanými organizacemi zainteresovaných stran (ASO - Accredited stakeholder organisations).

Projednáválo se několik témat, jako například prosazování povinností pro dovozce látek, směsí nebo předmětů včetně textilií, riziko stažení kritických látek po termínu registrace v roce 2018, nové testovací metody pro budoucí omezení podle nařízení REACH a prosazování povinnosti zvážit alternativy testování na zvířatech.

Mnohé ASO se připojily k iniciativě, aby spolupracovaly s Fórem na zlepšování kvality bezpečnostních karet (BL). Cílem této aktivity je identifikovat často se vyskytující problémy s BL a podpořit ASO, aby problematiku řešily v dobrovolných iniciativách průmyslu.

Fórum také vyzvalo ASO, aby předložily nové návrhy na cyklus výběrového řízení v roce 2018.

BPR podskupina Fóra

Podskupina pro regulaci biocidních přípravků (BPRS) rozhodla, že její první koordinovaný projekt donucovací, který se bude věnovat výhradně požadavkům BPR, bude zaměřen na povinnosti spojené s ošetřenými produkty.

Projekt se zaměří na látky, směsi nebo výrobky, které byly ošetřeny nebo obsahují biocidní přípravek. Bude připraven v roce 2018, provedený v roce 2019 a zpráva bude zveřejněna v roce 2020.

BPRS také diskutovala o budoucích způsobech spolupráce s ASO a rozhodla se, že se obrátí na zúčastněné organizace, aby požádaly o témata týkající se jejich zájmu související s prosazováním BPR.

BPRS rovněž diskutovala o ponaučení z incidentů užívání nelegálních biocidních přípravků obsahujících fipronil, které byly v tisku uvedeny dříve v tomto roce.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP