1/2024

Fluorované chemikálie: Od úspěchu až po pokuty

| autor: František Vörös, konzultant České technologické platformy Plasty0

European_Chemicals_Agency_Headquarters
zdroj: wikimedia.org

Per – a polyfluorované látky (PFAS), nazývané též jako věčné chemikálie, jsou skupinou syntetických chemikálií používaných v mnoha aplikačních segmentech již více než 70 let. Skládají se z atomů uhlíku a fluoru uspořádaných do specifických tvarů, což vede k velmi silným vazbám uhlík-fluor. Díky tomu se se řadí mezi extrémně stabilní a odolné sloučeniny vůči degradaci. Specifický soubor jejich vlastností, zejména vysoká tepelná a chemická odolnost, je předurčily pro řadu unikátních aplikací, které vyvolaly obavy z jejich potenciálních dopadů na zdraví živočichů a životní prostředí.

V roce 1934 syntetizovali Fritz Schloffer a Otto Scherer v IG Farben polychortrifluoretylen (PCTFE). V roce 1938 vynalezl u společnosti EI duPont de Nemours Roy J. Plunket alternativní chladivo na bázi fluorovaných uhlovodíků, ze kterého vyrobili polytrafluoretylen (PTFE) jako mazivo, prostředky pro hydroizolace a potahy pánví, od roku 1954 známé jako TEFLON.

Až do konce druhé světové války byla držena v tajnosti informace o výzkumu na Pensylvania State College, kde J.S.Simons pracoval na bezpečnější výrobě kyseliny perfluoroktanové (PFOA) procesem později nazvaným Jako Simonsův. Produkty našly uplatnění v aplikacích proti mastnotě a jako hasící pěna.

V polovině minulého století se sloučeniny PFAS začaly široce používat v mnoha spotřebitelských výrobcích, včetně papírových obalů a nádob odolných proti mastnotě a látek potlačujících hoření, kvůli jejich schopnosti vytvářet ochranné povlaky, které odolávají teplu, vodě a lipidům.


Přečtěte si také:

Hledají se alternativy k zakazovaným PFAS látkám

Ohledně plošného zákazu fluorovaných (PFAS) látek se ozývají kritické hlasy

Další kroky k návrhu na omezení PFAS


Nevládní organizace ChemSec uvádí, že produkty PFAS vyrábí v celém světě 13 chemických společností, konkrétně AGC, Arkema, Chemours, Daikin, DuPont, 3M, Solvay, Dongyue, Archroma, Merck, Bayer, BASF a Honeywell. Průměrná tržní cena PFAS surovin je 19 euro za kilogram. Globální trh představoval 28 miliard USD s odhadovaným ziskem 4 miliardy USD. Globální společenské náklady na sanace zamořených prostor, zdravotní péči apod. dosahují šokujících 16 bilionů EUR ročně.

Uvádí se, že až 98 % lidstva má PFAS v krvi. O genezi tohoto zjištění vypovídá článek z 20. května letošního roku Jak vedoucí pracovníci společnosti 3M přesvědčili vědkyni, že věčné chemikálie, které našla v krvi, jsou bezpečné na portálu ProPublica, ve kterém popisuje Kris Hansen jak u společnosti 3M Corporation v roce 1979 stanovila v krvi továrních dělníků fluor chemikálie. Tato zjištění se dařilo společnosti utajovat, Kris ve společnosti přestala působit v roce 2022. Mezi roky 1951 až 2000 vyrobila společnost 3 M více než 100 mil. liber PFOS a chemikálií, které se na PFOS rozkládají.

V Evropě je údajně 17 tisíc míst kontaminovaných PFAS. Existuje dostatek výzkumných prací o úrovních a typech PFAS, které mohou způsobit zdravotní problémy. Výzkumy naznačují, že vysoké hladiny zejména nízkomolekulárních PFAS mohou:

  • Zvyšovat hladinu cholesterolu.
  • Zvyšovat riziko onemocnění štítné žlázy.
  • Zvyšovat riziko rakoviny vaječníků a dělohy u žen.
  • Snižovat plodnost žen.
  • Zvyšovat rizika stavu během těhotenství.
  • Způsobovat nižší porodní váhu novorozenců.

Mezi hlavní problémy životního prostředí patří kontaminace půdy, vody a narušení ekosystému bioakumulací ve vodním prostředí. Mezi obávané zdravotní působení dále patří vývojové a reprodukční problémy, dysfunkce imunitního systému apod.

Působením látek PFAS na člověka se od roku 2016 zabývá v EU Iniciativa Human biomonitoring (HBM4EU), která je spolufinancována v rámci programu Horizont 2020 částkou 4,2 mil. euro. ČR je zapojena prostřednictvím Státního zdravotního ústavu. Podle jejich studie má evropská mládež ve věku 12 až 18 let v devíti zemích EU, včetně Slovenska, v krvi vysokou úroveň PFAS látek. Mohou za to lokálně vyráběné potraviny, zejména ryby, mořské plody, vejce a vnitřnosti poblíž tzv. kritických míst, tj. oblastí v těsné blízkosti výrobního zařízení PFAS, nebo míst požárních cvičišť.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag