2/2023

Firma nelegálně přivezla odpady z Německa. Zaplatí 6 milionů korun

| zdroj: ČIŽP0

IMG_20220309_102332
zdroj: cizp.cz

Zákon o odpadech stanovuje přísná pravidla pro přeshraniční přepravu odpadů. Dovážet odpady do České republiky za účelem jejich odstranění právní předpisy vysloveně zakazují a případné sankce za porušení zákona pak mohou být opravdu vysoké. Pokutu ve výši 6 milionů korun uložila Česká inspekce životního prostředí na přelomu roku společnosti PROIN Stružná s.r.o., která za účelem vlastního obohacení do Česka nelegálně převezla velké množství odpadu. Firma se proti rozhodnutí inspekce neodvolala a sankce tak 5. ledna 2023 nabyla právní moci.

Inspekce provedla na základě podnětu v prosinci 2020 kontrolu na části pozemku k.ú. Bochov na Karlovarsku. V areálu se nacházelo velké množství big bag obalů, v nichž bylo soustředěno několik stovek až tisíc tun různých druhů odpadů neznámého původu, např. podrcené různobarevné elektrické odpadní kabely, směsi podrcených odpadů papíru, plastu, textilu, molitanu, polystyrenu a dalších odpadů. Šetřením inspektoři zjistili, že na předmětném pozemku provozuje společnost PROIN Stružná recyklační zařízení odpadů – vodní oddělovací stůl. Zařízení bylo primárně určeno k recyklaci kabelového odpadu mokrou separací měděných a hliníkových částic z plastu.

„Firma zde nedodržovala základní povinnosti stanovené zákonem o odpadech: nevedla provozní deník v daném rozsahu, překračovala roční povolenou kapacitu zařízení, soustřeďovala v zařízení plastové odpady způsobem volně na hromadě na zemi, nikoliv v uzavřených shromažďovacích prostředcích, jak bylo stanoveno v povolení, a nepodávala pravdivé a úplné hlášení o produkci a nakládání s odpady,“ shrnuje zjištění inspektorů ředitel oblastního inspektorátu Ústí nad Labem Pavel Grund.

Nejzávažnějším zjištěním pak byla skutečnost, že společnost v období od března 2020 do března 2022 přijala do svého zařízení více než 5 tisíc tun směsí odpadů přepravených z Německa bez potřebného oznámení a souhlasu všech dotčených příslušných orgánů. Jednalo se o odpad (směsi halogenovaných a nehalogenovaných plastů z drcení kabelů s dalšími příměsemi), který firma nesprávně zařadila a dovážela na tzv. zelený seznam, čímž porušila povinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přeshraniční přepravě odpadů.

„Zjištěné nedovolené přepravy byly realizovány za účelem značného finančního prospěchu společnosti. Dovezený odpad pak byl dlouhodobě v zařízení skladován bez následného využití,“ uvedl Grund a dodal, že firma tento odpad v množství 23 tun navíc ještě předala fyzické osobě, která podle zákona o odpadech nebyla k převzetí odpadů oprávněna.

Přeshraniční přeprava odpadů, které nejsou uvedeny na tzv. zeleném seznamu, je problematická zejména proto, že dovezené obtížně zpracovatelné odpady zpravidla končí na skládkách či ve spalovnách, čímž dochází k zatěžování životního prostředí v České republice. Samotné složení a potenciální přítomnost nebezpečných látek významně omezuje možnosti dalšího faktického využití těchto odpadů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE