1/2023

Evropský parlament podpořil reformu systému EU ETS

| autor: Martina Jandusova0

antoine-schibler-KF3Ty-K6NVA-unsplash
zdroj: unsplash.com

V úterý Evropský parlament schválil rozsáhlou reformu systému EU pro obchodování s emisemi. V následujících letech se tak náklady na znečišťování v Evropě zvýší a tím pádem by mělo dojít ke snížení emisí CO2.

Europoslanci se vyslovili pro reformu systému EU pro obchodování s emisemi, včetně letecké a námořní dopravy, dále pro mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích EU (CBAM) a nový sociální fond pro klimatická opatření.

Znamená to, že v rámci systému ETS budou vytyčeny ještě ambicióznější cíle. Emise skleníkových plynů v odvětvích ETS musí být do roku 2030 sníženy o 62 % ve srovnání s hodnotami z roku 2005. Reforma počítá rovněž s tím, že od roku 2026 do roku 2034 budou postupně ukončovány bezplatné povolenky pro podniky. Dále dojde k vytvoření nového systém ETS II, který zahrne pohonné hmoty v silniční dopravě a komerční budovy. Soukromá doprava a rezidenční budovy by se do systému měly zapojit až od roku 2029

Reforma systému EU ETS byla přijata 413 hlasy, proti bylo 167 poslanců a 57 se zdrželo hlasování. Odsouhlasené znění bude muset formálně schválit také Rada, poté budou právní předpisy zveřejněny v Úředním věstníku EU a v platnost vstoupí o 20 dní později.

Omezení úniků uhlíku

Pravidla pro nový mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích EU přijalo 487 europoslanců, 81 hlasovalo proti a 75 se zdrželo hlasování. Mechanismem chce EU motivovat země, které nejsou členy EU, aby si stanovily vyšší klimatické cíle. Zároveň by CBAM měl zajistit, aby evropské i celosvětové úsilí v klimatické oblasti nebylo ohrožováno tím, že se výroba přemístí z EU do zemí s méně přísnou klimatickou politikou.

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích EU se vztahuje na železo, ocel, cement, hliník, hnojiva, elektřinu, vodík a za určitých podmínek také na nepřímé emise. Dovozci tohoto zboží budou muset doplatit jakýkoli rozdíl mezi cenou uhlíku zaplacenou v zemi výroby a cenou povolenek na emise uhlíku v systému EU ETS.

Mechanismus má být postupně zaváděn od roku 2026 do roku 2034, a to stejnou rychlostí jako budou ukončovány bezplatné povolenky v systému ETS.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS