Tag: SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

ehud-neuhaus-wW5854gAm1c-unsplash

Ovzduší / Energie / Zpravodajství / 14. 2. 2024

Podle zástupců energeticky náročných odvětví je snížení emisí o 90 % do roku 2040 nesplnitelné

Zástupci energeticky náročných odvětví českého průmyslu upozorňují, že ČR by neměla podpořit Evropskou komisí navržený klimatický cíl snížit emise o 90 % do roku 2040. Návrh vychází z nerealistických předpokladů a zcela opomíjí skutečnost, že Evropská unie ani jednotlivé členské státy zatím nevytvořily podmínky nezbytné pro masívní investice do zelené transformace průmyslu v jednotlivých zemích.

luke-thornton-9zjHwQRIJ7A-unsplash

Ovzduší / Energie / Zpravodajství / 15. 1. 2024

Národní klimaticko-energetický plán se aktualizuje. Vyjádřit se k němu můžete ve veřejné konzultaci

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu znázorňuje, jak bude probíhat procesem dekarbonizace a jak budeme plnit evropské klimaticko-energetické závazky do roku 2030. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní spustilo druhou část veřejné konzultace, takže se do jeho přípravy může zapojit i širší veřejnost.

marc-marchal-vBhGIjJJogY-unsplash

Ovzduší / Energie / Zpravodajství / 28. 12. 2023

Emise skleníkových plynů v EU se vloni snížily, ale ke splnění ambiciózních cílů pro rok 2030 je to stále málo

Emise skleníkových plynů v Evropské unii se podle odhadů nejnovější zprávy „Trendy a prognózy“, kterou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí, snížily v loňském roce oproti úrovním z roku 2021 o 2 %. Zpráva však upozorňuje, že navzdory dosaženým výsledkům v oblasti snižování emisí, energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti je za účelem splnění ambiciózních cílů EU v oblasti klimatu a energetiky nezbytně nutné postupovat rychleji.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP