1/2024

ERÚ vydal cenové rozhodnutí pro podporu KVET

| autor: TZ ERÚ0

ERÚ vydal cenové rozhodnutí pro podporu KVET

ERÚ vydal Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2018, kterým se mění Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 ze dne 25. září 2018. Základní sazby ročního zeleného bonusu na elektřinu z vysokoúčinné KVET jsou uvedeny zde.

Vnímáme současnou výraznou volatilitu trhu s negativním vlivem na výrobce energií. Výsledky našich dopadových analýz nás vedly k zahájení veřejného konzultačního procesu pro stanovení udržitelné podpory kogenerace pro rok 2019.

Díky této podpoře by mělo být možné udržet ve většině tepláren vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a vyhnout se tak zásadním dopadům do cen tepla, které by její ukončení vyvolalo", uvádí Ing. Jan Pokorný, radní ERÚ.

Celkem 1,7 milionu domácností je napojeno na soustavy zásobování teplem. Významnou roli přitom hrají teplárny, které využívají kombinované výroby elektřiny a tepla.

Vzhledem k tomu, že dochází k růstu cen primárních paliv a dalších neovlivnitelných nákladů, rozhodl se Energetický regulační úřad podpořit kogenerační výrobu a poskytnout výrobcům tepla účinnější podporu pro udržení a potřebnou modernizaci stávajících výroben.

Energetický regulační úřad v této souvislosti upozorňuje, že od roku 2013 docházelo k snižování podpory kombinované výroby ve všech kategoriích do 5 MWe, s výjimkou roku 2017, kdy v cenovém rozhodnutí na KVET se podpora ve všech kategoriích paušálně zvedla. Se započtením inflace se aktuální výše podpory dostala na cenovou hladinu roku 2013.

Upravený návrh cenového rozhodnutí navyšuje podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla oproti Cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 ze dne 25. září 2018, meziročně se jedná o pokles celkové očekávané notifikované podpory pro výrobny elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Navržená úprava vzhledem k úhrnu dosud vyplácené podpory v jednotlivých notifikovaných segmentech kombinované výroby nebude představovat takové navýšení celkových rozpočtů notifikovaných schémat podpory, které by podléhalo oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi.

Obáváme se, že bez systémové podpory by byla současná tendence růstu nákladů pro kogenerační výrobny likvidační. Pocítili by to samozřejmě spotřebitelé tepla, kterým by vzrostly ceny.

Nelze však ignorovat také vliv na energetickou bezpečnost a spolehlivost zásobování energií. V takové situaci musí úřad využít nástroje, které má k dispozici, aby destabilizaci trhu předešel.

Do budoucna uvažujeme i o tom, že by systémy kombinované výroby tepla a elektřiny mohly být podporovány z výnosů z aukcí a z emisních povolenek," přibližuje Ing. Vladimír Vlk, radní ERÚ, a zároveň dodává, že „podpora a udržení konkurenceschopnosti vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla přispívá k dosažení klimaticko- energetických cílů ČR, zejména v oblasti snižování emisí CO2".

Energetický regulační úřad zdůrazňuje, že další vývoj cen na energetickém trhu bude nadále analyzovat a průběžně vyhodnocovat s ohledem na jejich dopad na všechny účastníky trhu s teplem i elektřinou.

Výsledky a zkušenosti z tohoto vyhodnocení budou promítnuty do návrhu cenového rozhodnutí pro stanovení výše podpor pro podporované zdroje energie na období od 1. 1. 2020.

V případě, že vývoj cen i v následujícím období bude ohrožovat bezpečnost, plynulost nebo stabilitu dodávek tepla a elektřiny, nevylučuje ERÚ další nezbytné úpravy cenového rozhodnutí tak, aby negativní dopady na účastníky trhu s teplem a elektřinou byly minimalizovány a posílena ochrana konečného spotřebitele.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP