1/2024

Efektivní potravinářská výroba může jít ruku v ruce s udržitelností

| zdroj: SONNENTOR0

Michal Kosař.jpg
zdroj: SONNENTOR, Michal Kosař

Lidé se často domnívají, že využívání udržitelných principů ve výrobě jde proti efektivitě. Michal Kosař, ředitel výroby ve společnosti Sonnentor, je přesvědčený o tom, že tomu tak nutně být nemusí.

Z provozu této firmy je možné se přesvědčit, že i v potravinářské výrobě lze úspěšně aplikovat principy udržitelného podnikání, které jsou zároveň i ekonomicky rentabilní. Michal Kosař tyto praktické změny popisuje na několika konkrétních příkladech:

Nová paletizace výrobků

V minulosti jsme čajové krabičky, které opouštěly stroj, balili ručně do obchodních balení po šesti kusech, do transportního balení se vešlo pět balení obchodních. Na paletu jsme byli schopni umístit 1440 čajových krabiček, ale věděli jsme, že tento způsob paletizace není optimální. V roce 2019 jsme se rozhodli, že proces vzniku obchodního balení budeme automatizovat, tato změna byla i vhodnou příležitostí pro vylepšení způsobu paletizace.

Kvůli našim zákazníkům bylo nutné zachovat původní počty krabiček v obchodním balení a počet obchodních balení v jednom transportním kartonu. Ve spolupráci s dodavatelem kartonovací linky a naším dodavatelem kartonů jsme navrhli paletizaci, kdy jsme byli schopni umístit na paletu 1890 krabiček. Výška zboží na paletě však byla o 7 cm vyšší, než je pro nás přípustné.

V tomto okamžiku nastal dobrodružný souboj s naší představivostí a my jsme se snažili vymyslet, jak při nezměněném rozměru krabičky snížit každou vrstvu na paletě o 1 centimetr. Odstranili jsme poslední technologické rezervy, snížili tloušťku kartonů a odstranili jsme část vnitřních chlopní (proto náš transportní karton vypadá tak neobvykle). Výsledek se dostavil, nyní máme na každé paletě 1890 krabiček a potřeba kamionové přepravy klesla zhruba o 30%.

Nové stroje jsou šetrnější k životnímu prostředí

Při výběru nového balicího stroje byla jedněmi z hlavních hodnotících kritérií i plánovaná spotřeba náhradních dílů, spotřeba elektrické energie a také nejdražšího média – stlačeného vzduchu. Společně s pořizovací cenou porovnáme i náklady na výrobu jedné čajové krabičky v následujícím období a téměř vždy se stane, že nejlevněji vychází stroj, který je zároveň nejšetrnější k životnímu prostředí. Málokdy jsou rozhodující pouze pořizovací náklady stroje, ty tvoří jen část investice, důležitý je celkový vliv na výslednou cenu výrobku.

Obchodní bslení.jpg
Obchodní balení

Laserové značení produktů

Jsme velkými příznivci laserového značení proměnlivých údajů na obalech produktů, jako je číslo šarže nebo datum spotřeby. Na rozdíl od jiných způsobů značení se na krabičku nic nepřidává, ale z krabičky se laserovým paprskem odpaluje povrchová vrstvička barvy.

Nové technologii jsme museli uzpůsobit vzhled naší krabičky, bylo také nutné naprogramovat software, který posílá do laseru data ve specifické struktuře. Laserem dokážeme značit cca 70% všech krabiček porcovaného čaje, které v Sonnentoru vyrobíme. Tato investice ušetřila cca 300 l rozpouštědel a inkoustu ročně a zároveň snížila provozní náklady na servis popisovacích zařízení.

Značení laserem.jpg
Značení laserem

Důsledné využívání kapacity strojů

Vždy se snažíme o maximální využití kapacity strojů, zní to jako samozřejmost, ale ze zkušeností vím, že mnohdy tento přístup ve výrobních závodech úplně obvyklý není.

Příkladem z praxe může být třeba naše výrobní linka. I zde je kapacita zapojených zařízení vždy využita minimálně ze 75%. Postupovali jsme podobně jako už u zmíněného značení laserem nebo u kompletace obchodního balení. Aby fungování linky bylo co nejefektivnější, putují výrobky ze čtyř balicích strojů po dopravnících na komplexní linku, kde jsou na základě čárového kódu „popisovány“ laserem.

Jednotlivé krabičky balíme do obchodního balení, na které (opět podle čárového kódu výrobku) tiskneme a aplikujeme etiketu. Tato míra automatizace je možná díky oboustrannému propojení informačního systému s výrobními stroji a automatickému sběru a vyhodnocování dat.

Kartonovací stroj – součást výrobní linky.jpg
Kartonovací stroj – součást výrobní linky

Nezapomenout na lidskost

Automatizace výroby a fakt, že jsme do praxe zavedli nové procesy a postupy, neměly vliv na množství pracovních míst. V našich řadách pracuje mnoho talentovaných lidí a omezením stereotypní manuální práce se vytvořil prostor pro jejich posunutí na atraktivnější pozice. Ruční práce má však stále při vzniku našich produktů své nezastupitelné místo. Na části výroby, kde je právě ruční práce zásadní, se podílejí i pracovníci a pracovnice chráněných dílen, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Získáváme tak výrobky s vysokou přidanou hodnotou, na jejichž vzniku se účastní i lidé, kterým situace na pracovním trhu nenabízí mnoho pracovních příležitostí.


Firma Sonnentor sídlí v Čejkovicích na Hodonínsku a na českém trhu působí už téměř 30 let. Je lídrem v oblasti zpracování bylin a koření, které pocházejí výhradně z ekologického zemědělství. Z těchto prvotřídních surovin vyrábějí lahodné biočaje, které distribuují asi do 50 zemí celého světa.

Firma nabízí všem návštěvníkům možnost nahlédnout v rámci pravidelných exkurzí do výrobních prostor a na vlastní oči se podívat, kde a jakým způsobem jsou byliny skladovány a zpracovávány. Součástí exkurze je i návštěva výroby čajů.

V SONNENTORU ročně zpracují více než 300 tun sušených biobylin a biokoření, což v surovém stavu činí úctyhodných 1550 tun. Pracuje zde 160 zaměstnanců.

V roce 2020 získal SONNENTOR prvenství v soutěžiE.ON Energy Globe v kategorii firma.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP