Reklama

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo VII. Výzvu programu podpory Spolupráce – Klastry v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). K dispozici je 180 milionů korun.


V boji se smogem pomohou Česku miliony korun z Norských fondů. Státní fond životního prostředí ČR otvírá v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaném z Norských fondů novou dotační výzvu „Tromso“.


Služba pro předplatitele.


Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), navyšuje finance určené na výzvu „Energetické úspory v bytových domech“ o 1 mld. Kč na 4,5 mld. Kč. MMR tak reaguje na enormní zájem žadatelů. Datum a čas ukončení příjmu žádostí zůstává stejné, a to 29. 11. 2020 do 14 hodin.


Služba pro předplatitele.


Zveřejňujeme metodický pokyn pro udělení sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury.


Služba pro předplatitele.


Evropská komise představila návrh facility na poskytování půjček veřejnému sektoru v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci.


Změnou si v letošním roce neprošel jen náš Zpravodaj, ale hlavně život na celé planetě. Koronavirus těžce zasáhl a ochromil hlavně lidskou společnost, efekt má ale i na přírodu.


Služba pro předplatitele.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372