Reklama

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020. Postup pro podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2020.


Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil finanční podporu ve výši 436 milionů korun více než dvěma stům projektů, které pomohou zlepšit kvalitu ovzduší a řešit následky klimatické změny.


SFŽP ČR apeluje na žadatele, aby nepodcenili čas nezbytný pro přípravu řádného výběrového řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury a počítali s tím, že se kompletní dokumentace předkládá ještě k umožnění ex-ante kontroly.


Nedaří se ve vaší obci postavit kanalizaci a čistírnu odpadních vod? Řešením může být soustava domovních čistíren. S financováním pomůže dotační titul Ministerstva životního prostředí.


Výzva finančně podpoří instalaci fotovoltaických systémů s výkonem až 2 MWp. Nově i pro podniky z oblasti cestovního ruchu.


Podpora obnovitelných zdrojů energie pokračuje. Ať se jedná o instalaci solárních termických systémů, či elektrických a plynových tepelných čerpadel, výstavbu větrných elektráren, nebo výstavbu, rekonstrukci či modernizaci malých vodních elektráren nabízejí strukturální fondy EU zajímavé dotační prostředky. A podporovány jsou i další aktivity v oblasti OZE.


V zatím poslední výzvě kotlíkových dotací podpoří Královéhradecký kraj všechny uchazeče, kteří splnili podmínky, a rozdělí mezi ně 157 milionů korun.


Žádosti budou přijímány od 2. 3. 2020 do 31. 3. 2020. Postup podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace, která jsou uvedena v příloze.


Zejména obce, města, kraje, ale i jiné subjekty mohou získat zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR na vodohospodářské projekty.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372