4/2022

Co je třeba vědět ohledně zastropování cen energií velkých firem

| autor: redakce| zdroj: SP ČR0

winter-5911815_640
zdroj: pixabay

Ruská agrese proti Ukrajině prudce zvedla ceny energetických komodit, což pro mnoho podniků znamená neúměrné zvýšení nákladů na energie. Vláda tento týden zastropovala ceny energií i velkým průmyslovým podnikům a dalším firmám. Svaz průmyslu a dopravy ke schválenému nařízení zveřejnil praktické informace.

Pro velké podniky bude podpora fungovat od 1. 1. 2023 skrze mechanismus cenových stropů. Výše stropu cen energie bude shodná jako pro malé a střední podniky (MSP), tj. 5 000 Kč/MWh za elektřinu a 2 500 Kč/MWh za plyn (oboje bez daní a distribučních poplatků) a to do 80 % jejich historické spotřeby za shodné období.

Představená podpora ale funguje na jiném principu než zastropování pro domácnosti a MSP. Jedná se o v podstatě o zálohu - zálohově poskytnutou podporu aplikací cenového stropu. Evropská regulace totiž neumožňuje u velkých podniků přijmout neomezené cenové zastropování jako v případě MSP.

Pomoc pro velké podniky proto:

 • Bude vycházet z pravidel Dočasného krizového rámce (DKR), konkrétně článek 2.4.. stanovenými Evropskou komisí. Stejnou cestou jdou i jiné státy, např. Spolková republika Německo.
 • Podniky se musí k podpoře přihlásit a mají stanovené podmínky a maximální limity určené pravidly DKR pro elektřinu i plyn dohromady. Většina podniků bude omezena 4 mil. EUR na podnik nebo skupinu propojených osob. Energeticky náročný průmysl bude moci za splnění dalších podmínek čerpat podporu až ve výši 100, respektive 150 mil. EUR, pokud jsou na seznamu zvláště postižených odvětví dle přílohy I DKR. Jedná se tedy o cílenou podporu.
 • Limity platí celkově za poskytnutou podporu za roky 2022 a 2023 a sčítají se s podporou poskytnutou v 1. výzvě Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen.
 • Podpora (formou zálohy) bude rozdílem mezi sjednanou cenou a zastropovanou cenou poskytnutou na vymezenou velikost spotřeby.
 • Podnik se může rozhodnout, zda bude čerpat podporu formou záloh na elektřinu, na plyn nebo na obojí současně.
 • Každá záloha bude MPO (pravděpodobně čtvrtletně) zkontrolována vůči limitům DKR. Po vyčerpání limitů bude podnik dále odebírat za smluvní cenu. Případnou překompenzaci podpory bude muset podnik vrátit Ministerstvu průmyslu obchodu.
 • Podniky mohou využít podpory již od 1. ledna 2023. Podmínkou je vyplnění formuláře, který je přílohou č. 7 nařízení vlády, které vláda 14.12. schválila.
 • Čerpání podpory je možné ukončit, aby nemusel podnik překompenzaci vracet, k jakémukoliv prvnímu dni v měsíci v průběhu roku.

Limity podpory mohou v některých případech zejména u energeticky náročných větších firem snižovat možnosti dostatečné pomoci. Firmy si nejprve musí vyhodnotit funkčnost pomoci. Klíčové proto bude znění a přesné parametry nařízení, které má vláda schválit v lednu 2023 a které

 • stanoví způsob doložení podmínek pro vyšší míru podpory podnikům v energeticky náročných odvětvích;
 • vyjasní nastavení limitů podpory podle DKR;
 • stanoví pravidla ověřování a vracení případné překompenzace.

Do schválení nařízení vládou v lednu 2023 musí být zajištěna notifikace podpory u Evropské komise.


Disclaimer: uvedené údaje jsou sestaveny mj. na základě informací poskytnutých poradci vlády, z důvodové zprávy k nařízení vlády a z Dočasného krizového rámce. Uvedené informace musí vláda ještě pro firmy upřesnit, zejména v následném prováděcím nařízení.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM