1/2024

Brno zakládá Sdružení energetických manažerů měst a obcí

| autor: Tisková zpráva město Brno0

Brno zakládá Sdružení energetických manažerů měst a obcí

Za město Brno se tiskové konference zúčastnil náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander. Vstup Brna do svazku inovativních měst usilujících o vysokou energetickou efektivitu a zvyšování kvality života svých občanů schválilo brněnské zastupitelstvo na svém listopadovém zasedání. 

Sdružení je dobrovolným svazkem obcí, díky němuž budou zástupci členských měst a odborných partnerů sdílet informace a zkušenosti s řešením nejrůznějších problémů v oblasti energetiky a dopravy, společně se vzdělávat na seminářích jak v oblasti technologií, tak získávání dotací. Společně chtějí také navázat spolupráci se sítí evropských měst Energy Cities.

„Nově založené sdružení má ambici stát se českých klubem progresivních měst v oblasti energetiky, která sdílením zkušeností a dobré praxe zvyšují svou energetickou efektivitu, zlepšují kvalitu života svých občanů a hospodárně nakládají s veřejnými financemi,“ komentoval motivy vstupu Brna do SEMMO náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander.

Vstupem do sdružení Brno získá mimo jiné:

  • možnost spolupráce s ověřenými špičkovými odborníky v oblasti komunální energetiky v ČR i Evropě;
  • nezávislé poradenství v konkrétních projektech úspor energií a obnovitelných zdrojů,
  • možnost propagovat své aktivity a příklady dobré praxe na národních a mezinárodních odborných konferencích,
  • pro energetického manažera možnost pravidelných konzultací a sdílení dobré praxe s kolegy na stejné pracovní pozici v jiných členských městech.

Pozici energetického manažera zřídilo město Brno již v roce 2015, a to v rámci Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Jeho cílem je zavádění energetického managementu ve všech budovách v majetku města Brna. Vznik systému energetického managementu v Brně podpořilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR z programu EFEKT.  

Do pravidelného sledování spotřeby energií je v tuto chvíli v Brně zapojeno na 150 budov v majetku města – domovů pro seniory či budov příspěvkových organizací. Energetický management prověřuje a vzájemně porovnává jejich spotřebu a finanční náklady na teplo, elektřinu, plyn a vodu.

Na základě těchto dat je pro každou budovu vypracován akční plán opatření, která postupně snižují její energetickou náročnost a šetří tak peníze z veřejných rozpočtů i emise znečištění do ovzduší. Nejčastějšími opatřeními jsou zateplení fasády, změna způsobu vytápění, optimalizace dodavatelských sazeb či výměna osvětlení za úsporné LED.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA