1/2024

Bioodpady by neměly končit na skládkách

| autor: redakce| zdroj: Komunální ekologie0

Kouřim,_kontejner_na_bioodpad.jpg
zdroj: wikimedia.org

Kompostování sebou nese celou řadu pozitiv, kvůli kterým by bioodpady měli končit zde a nikoliv na skládkách. Vrací živiny do půdy, brání erozi půdy, zlepšuje její schopnost zadržovat vodu, při aplikaci kompostu je ukládán uhlík do půdy... Jaká je ale v České republice úroveň kompostování?

Kompostování je biologická metoda využívání biologicky rozložitelného odpadu (BRO), kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů (tj. za přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů přeměňuje bioodpad na kompost.

Jak si stojíme

Kapacita pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů je v České republice dostatečná a počítá s nárůstem množství tohoto odpadu. Pro přípravu hodnotného kompostu je k dispozici zhruba 500 větších kompostáren s celkovou kapacitou přes 2 miliony tun ročně. Biologicky rozložitelné odpady se dají zpracovávat rovněž v bioplynových stanicích, jejichž počet je přibližně 30. Ministerstvo životního prostředí dotačně mimo jiné podporuje i rozšiřování domácího kompostování prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). V případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů z obcí je v České republice zpracováno kompostováním cca. 700 tisíc tun.

Česká republika zavedla povinnost odděleného třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů zákonem o odpadech již od roku 2015, od roku 2019 obce zajišťují místa pro oddělený sběr biologického odpadu celoročně. Již od 1. ledna 2020 mají obce povinnost zajistit místa pro oddělený sběr tuků a olejů.

Vybudování a vybavení kompostáren bylo v období 2014 - 2020 podporováno z OPŽP. Množství zpracovávaných bioodpadů stoupá, a to zejména díky stále se zvyšující úrovně třídění bioodpadů v obcích. Vyráběný kompost má dobrou kvalitu a může být aplikován na zemědělskou půdu pro zvýšení obsahu organické hmoty, která zvyšuje ochranu půdy proti erozi a zadržuje vodu. V ČR potřebujeme docílit podstatně vyšší míry aplikace kvalitních kompostů na půdu.

Kompostování je u nás srovnatelná se zahraničím

Dle studie Evropské agentury pro životní prostředí dosahuje ČR dobré úrovně kompostování, mírně nad průměrem EU. Tu je ovšem nutné zásadně zvyšovat, aby mohlo být dosaženo cílů 65% recyklace v roce 2035. Prostřednictvím Národního plánu obnovy se chce MŽP zaměřit na uzavření kruhu nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady, a to tím, že se budou realizovat projekty zajišťující zapracovávání kompostu do zemědělské půdy.

Díky tomu by mělo dojít ke zvyšování poptávky po kompostu, a tím i k vyššímu využívání existujících kompostáren, příp. bioplynových stanic. Kompost se může vracet do půdy a dodávat potřebnou organickou hmotu, zlepšovat kvalitu půdy a její schopnost zadržovat vodu.

Podpořit kompostování může každý, kdo správně třídí bioodpad. Je důležité, aby se v domácnosti třídily všechny biologicky rozložitelné odpady, které zde vznikají. To znamená jak odpady ze zahrad, tak odpady ze zpracování ovoce a zeleniny.

Na skládky ne

Je třeba si uvědomit, že biologicky rozložitelný odpad lze dále využít a mít z něj prospěch. Jeho skládkování znamená ztrátu cenných surovin, zbytečné náklady a nežádoucí zatížení životního prostředí.

Na skládce bioodpad bez přístupu vzduchu zahnívá, dochází tak k tvorbě nepříjemného zápachu, k emisím skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého a metanu, a nebezpečí toxických výluhů. Vytříděním biologicky rozložitelných složek je možné snížit množství směsného komunálního odpadu až o 40 %.

EU-ERDF-logo.width-700.jpg
logo_wasten.max-300x200.png
Logo-MPO.width-700.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP