1/2023

Aby zdroje zůstávaly v oběhu co nejdéle...

| autor: Petr Jarolímek0

Aby zdroje zůstávaly v oběhu co nejdéle...

S úvodní přednáškou Cirkulární ekonomika aneb předcházení vzniku odpadů v praxi vystoupila Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN. Zmínila, že v dnešní době již otázka nestojí, zda je cirkulární ekonomika relevantní téma, nýbrž jak myšlenku cirkulární ekonomiky realizovat co nejefektivněji.

Je třeba ukazovat si vize a směr, kam společně půjdeme. Člověk, pokud chce jít rychle, půjde sám. Pokud chce jít daleko, je třeba jít dohromady,”, řekla Soňa Jonášová a dodala: „Snažme se představit, jaký by svět byl, kdyby tu nebyl odpad. Ve chvíli, kdy nesmíte nic vyhodit, musíte nad systémem přemýšlet od samého počátku, aby zdroje zůstávaly v oběhu co nejdéle a neplýtvali jsme s nimi.”

Apelovala na využívání primárních materiálů do maxima a nahlížení na odpady jako na opravdu cenný zdroj, na uvažování nad materiály z hlediska celého životního cyklu a myšlení na koncovku, dohledávání, odkud všechny zdroje ve výrobě jsou, na uplatňování nových bussines modelů (vyrábět, aby věci sloužili co nejdéle a vidět nové ekonomické příležitosti ve službách místo prodeje, když věci opravujeme) a hledání příležitostí v nových technologických řešeních (např. 3D tisk – vytisknout příslušný náhradní díl na místě bez odpadů). „Neopouští mě naděje: můžeme zjišťovat, jaké technologie kde ve světě fungují a můžeme se od sebe učit,” uzavřela Soňa Jonášová.

Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP ČR, seznámil zejména s postupem nové legislativy týkající se odpadového hospodářství. Prioritami legislativních změn jsou komunální odpady – cíle, třídění a omezení skládkování, rozšířená odpovědnost výrobců – EPR, posilování prevence vzniku odpadu, potravinové odpady a další.

Zmínil dva cíle omezení skládkování odpadů, a to aby od roku 2030 nebyl přijímán na skládku žádný odpad vhodný k recyklaci nebo jinému využití, zejména komunální odpad a aby se množství skládkovaného komunálního odpadu snížilo do roku 2035 na 10 % (hmotnostních) nebo méně z celkového množství vzniklého komunálního odpadu. „Základ spočívá především v nastavení vyšších poplatků pro ukládání na skládky jako motivace pro firmy a obce, jak jinak s odpady nakládat,” uvedl Jaromír Manhart.

Prezentoval pak Operační program životní prostředí 2014-2020, kde jsou výzvy zaměřeny na předcházení biologicky rozložitelné komunální odpady, komunitní kompostárny, sítě kontejnerů pro textilní a oděvní odpady, průmyslové odpady, odpady vznikající jako nedílná součást výroby a bezsvozové techniky.

Z příkladů dobré praxe bych vyzdvihl zejména příklady re-use center, domácího kompostování, vytváření sběrných dvorů, osvětové akce a časopisy, spolupráci s občany, bezobalové obchody, sharing, redukci plýtvání potravinami a opravárenství,” řekl Jaromír Manhart a dodal: „Ohledně dotazů, zda se finančně vyplatí využití recyklátů bych uvedl, že trh si s tím poradí, pokud bude mít vůbec k dispozici odpadové toky k dalšímu zpracování.”

Konference se dále zabývala např. plastovými odpady, tématem záloh na PET lahve, odpadovým hospodářstvím obcí, plýtváním potravinami, carsharingem nebo textilním odpadem.

Foto: Petr Jarolímek

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE