2/2023

59. mezinárodní strojírenský veletrh

| autor: MPO0

59. mezinárodní strojírenský veletrh

Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Hlavním tématem MSV je průmyslová automatizace, prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřící technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.

MSV je tradičně věnována vysoká mediální pozornost, akredituje se přes čtyři sta novinářů. Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

Hlavním hostem veletrhu je Indie.

V pavilonu „P“ na společném stánku č. 90 budou přítomny v rámci společné expozice Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz strojírenské technologie, CzechTrade, CzechInvest, Agentura pro podnikání a inovace, Strojírenský zkušební ústav, Český metrologický institut, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státního zkušebnictví. Představitelé těchto organizací jsou Vám plně k dispozici při odborných konzultacích.

Součástí veletrhu bude doprovodný program odborných seminářů a workshopů na aktuální obchodní a ekonomická témata. Zde uvádíme přehled významných akcí:

  • Seminář „Nové exportní příležitosti v Asii - Vietnam a Japonsko“

úterý, 10. října 2017 – sál P2, 13:00 – 14:50 hod.

Cílem semináře je představit firmám aktuální stav vyjednávání a budoucí implementace dohod o volném obchodu EU-Vietnam a EU-Japonsko a příležitosti, které tyto obchodní dohody nabízí českým exportérům. Akce je organizována ve spolupráci s CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU.

Závěrem semináře bude firmám představena Market Access Database, které zahrnuje informace o podmínkách exportu zboží na důležité světové trhy.

  • Workshop „Podpora exportu a růstu firem s využitím práv průmyslového vlastnictví“

úterý, 10. října 2017 – sál P2, 15:00 – 16:00 hod.

Informativní workshop v rámci podpory exportu ČR, který pořádá MPO ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), by měl poskytnout návštěvníkům užitečné informace o patentové ochraně v ČR i zahraničí.

Workshop představí výhody a možná rizika patentové ochrany a její marketingové využití. Návštěvníci workshopu se dozvědí o specificích patentové ochrany na vybraných exportních trzích a o možnosti podpory aplikovaného výzkumu z fondů EU.

Cílovou skupinou workshopu jsou malé a střední podniky, které jednak nabízí inovativní produkty a jednak se snaží prorazit na zahraničních trzích.

  • Seminář „Odpovědné chování podniků“

středa, 11. října 2017 – sál P2, 13:00 – 13:30 hod.

Seminář na téma společensky odpovědného podnikání by měl přispět k plnění usnesení vlády č. 779/2013, kterým bylo na MPO zřízeno Národní kontaktní místo (NMK) pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky (Směrnice).

NKM je zodpovědné mimo jiné za zvyšování povědomí o Směrnici a napomáhá smírnému řešení případů, ve kterých je namítáno porušení Směrnice. Cílem semináře bude seznámit účastníky s významem a posláním Směrnice jako jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních instrumentů v oblasti společenské odpovědnosti firem.

Cílovou skupinou workshopu jsou nadnárodní podniky, ale také podniky zapojené do globálních dodavatelských řetězců, případně podniky, které mají zájem odpovědně podnikat či již odpovědně podnikají.

  • Workshop k implementaci dohod o volném obchodu (včetně ochrany zahraničních investic)

středa, 11. října 2017 – sál P2, 13:40 – 14:50 hod.

Workshop organizuje MPO ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel. Jeho záměrem je na příkladu dohody o volném obchodu s Koreou a Kanadou prezentovat firmám jednoduchý návod, jak dohody využívat, zaměřit se na praktické dopady – pravidla původu a regulatorní spolupráci (možnosti vzájemného uznávání).

Zájemcům - českým investorům v zahraničí - budou v případě zájmu také poskytnuty informace o právní úpravě ochrany investic v zahraničí, jež poskytují současné dohody o ochraně a podpoře investic, které má uzavřené ČR nebo které aktuálně sjednává Evropská unie jménem všech členských států.

Účastníci budou informování nejen o nových trendech v oblasti investiční ochrany (návrh EU na vytvoření mezinárodního investičního soudu), ale také aktuálních rizicích (vypovězení dohody o podpoře a ochraně investic ze strany Indie).

Cílovou skupinou workshopu jsou podniky, které investují v zahraničí, případně mají záměr takto v budoucnu učinit.

  • Workshop o možnostech levného dovozu

středa, 11. října 2017 – sál P2, 15:00 – 16:00 hod.

Workshop připravovaný ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel by měl informovat firmy o možnostech, které nabízí celní suspenze a systém všeobecných celních preferencí (GSP). Jeho cílem je osvětlit praktické využití těchto nástrojů a vysvětlit přínosy Dohody WTO o usnadňování obchodu (TFA).

  • Propagace integrovaných služeb pro podnikatele

středa, 11. října 2017 – stánek MPO, (pavilon P č. stánku 90), 9,00 – 17,00 hod.

Informace o službách pro podnikatele na vnitřním trhu EU – Jednotné kontaktní místo, SOLVIT, PROCOP (kontaktní místo pro výrobky). Individuální konzultace na stánku MPO pro návštěvníky veletrhu.

Prezentace o použití databáze MADB (Market Access Database) - informace o vstupních podmínkách na trhy nečlenských zemí EU

čtvrtek, 12. října 2017 – stánek MPO (pavilon P č. stánku 90), 9,00 – 17,00 hod.

Prezentaci bude možno zhlédnout na stánku MPO, jejím cílem je podat firmám informaci o databázi, ve které zdarma naleznou podmínky pro export zboží na všechny důležité světové trhy. Individuální konzultace na stánku MPO. Možnost vyzkoušení Market Access Database pro návštěvníky veletrhu.

Bližší informace o jednotlivých akcích zájemcům poskytne Ing. Vladimír Bomberovič, Odbor řízení exportní strategie a služeb MPO, tel. 224 852 919, e-mail: bomberovic@mpo.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP