1/2024

10 milionů na klimatické strategie obcí

| zdroj: MŽP0

solar-2955323_640.jpg
zdroj: Pixabay

Další obce a města, která se v rámci Paktu starostů a primátorů pro energii a klima zavázala ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu, mohou ode dneška žádat o dotace na tzv. akční plány pro udržitelnou energii a klima.

Tyto strategické materiály, které již má vyhotovené třeba Ostrava nebo Praha, navrhnou na základě vyhodnocení výchozí emisní bilance skleníkových plynů konkrétní činnosti a opatření vedoucí k jejich snížení, kromě toho zanalyzují zranitelnost dané obce vůči negativním dopadům změny klimatu a doporučí konkrétní činnosti a opatření na zvýšení její odolnosti.

Právě dnes startuje příjem žádostí do výzvy z Národního programu Životní prostředí na podporu obcí zapojených do Paktu starostů a primátorů pro energii a klima [1]. Akční plán pro udržitelnou energii a klima musí mít obce a města zapojená do Paktu zhotovený do 2 let od vstupu do něj. Realizací opatření z akčního plánu obec šetří svůj rozpočet díky energetickým úsporám, předchází škodám z negativních dopadů změny klimatu a podporuje zvyšování kvality života svých občanů.

Celková alokace výzvy činí 10 mil. Kč, na jeden projekt lze čerpat podporu až do výše 2 mil. Kč. Směřuje primárně na zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (80 % celkových způsobilých výdajů), dále pak na doprovodné osvětové aktivity v rámci obce (80 % celkových způsobilých výdajů) a také na posílení personálních kapacit (50 % celkových způsobilých výdajů), čímž výzva vychází vstříc zejména menším obcím.

Příjem žádostí probíhá do 30. 7. 2021, nebo do vyčerpání alokace. Výzva je jednokolová, nesoutěžní. Způsobilými žadateli o podporu jsou obce, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny, které jsou signatáři Paktu starostů a primátorů.

Vstupem do Paktu se obce a města zavazují k úsporám energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení. Připojit se do něj je možné kdykoliv, členství je zcela zdarma a není spojeno s žádnými poplatky. Obcím a městům se naopak dostává metodické či finanční podpory.

V ČR se již k Paktu starostů přihlásila města a obce, ve kterých žije přes 21 % populace. Signatářů je zatím sice 17, zato k nim patří velkoměsta jako Praha, Brno a Ostrava, ale i například Písek, Chrudim nebo Hlinsko. Pakt starostů je také jedním z podporovaných nástrojů Státní politiky životního prostředí ČR 2030 a Zelené dohody pro Evropu.

Kompletní text Výzvy č. 7/2020 najdete na webu Státního fondu životního prostředí ČR.

[1] Pakt starostů a primátorů pro klima a energii je dobrovolná iniciativa měst a obcí, které se rozhodly na svém území snížit emise CO2 alespoň o 40 % do roku 2030 (zejména prostřednictvím úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie) a zvýšit odolnost vůči negativním dopadům změny klimatu (např. teplotní extrémy, povodně, sucho). Těchto cílů dosahují prostřednictvím zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima a následné realizace v něm obsažených aktivit.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP