Tag: RECYKLOHRANÍ

Předávání diplomů_Recyklohraní_Podolská vodárna_hromadná.JPG

Voda / Zpravodajství / 25. 6. 2021

Děti se proměnily v reklamní tvůrce a vymýšlely kampaně proti plýtvání vodou

V Muzeu pražského vodárenství v Podolské vodárně byly vyhlášeny výsledky soutěže Vymyslete reklamní kampaň, která lidem napoví, jak snížit spotřebu vody. Do soutěže se zapojilo 148 škol z celé republiky. Žáci a studenti vytvářeli slogany, plakáty, letáčky, prezentace, články, videa anebo strategie pro sociální sítě. Cílem bylo upozornit na to, jak je voda důležitá a jak lze snižovat její spotřebu v domácnostech, ale také přímo ve školách. Organizátorem soutěže byl vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve spolupráci se společností Veolia.

Recyklace hrou_11-2021_ZŠ Vísky.jpg

Odpady / Zpravodajství / 20. 12. 2021

Recyklace hrou v Jihomoravském kraji

Žáci z deseti škol v Jihomoravském kraji se na přelomu listopadu a prosince zúčastnili vzdělávacího programu Recyklace hrou. Program je zaměřen na pochopení principu recyklace prostřednictvím hry a zábavy.

Základní škola Sokolov_Rokycanova_plnění úkolu Spočítej si vodní stopu.JPG

Voda / Zpravodajství / 21. 1. 2022

Žáci a studenti počítali vodní stopu. Do plnění úkolu se zapojilo 247 škol

Žáci a studenti z celé České republiky si v rámci vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme svět mohli spočítat kolik vody denně spotřebují. Dozvěděli se, že zdaleka nejde jen o vodu, kterou zužitkují na pití, vaření a mytí, ale že existuje ještě takzvaná vodní stopa, tedy voda, která musela být spotřebována na produkci potravin, oblečení, techniky a dalších výrobků či služeb, které denně využíváme. Do plnění úkolu se zapojilo 247 mateřských, základních a středních škol a v nich přes 4 tisíce žáků a studentů.

Recyklohraní_jak se ve školách hravě a zajímavě vyučuje ekologická výchova.JPG

Odpady / Zpravodajství / 15. 4. 2022

Nový projekt Recyklohraní – v centru pozornosti vzdělávání pedagogů a zahájení spolupráce s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity

S cílem podpořit systematické vzdělávání pedagogů mateřských, základních a středních škol v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství zahajuje školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět nový projekt s názvem Ekoučitel pro vzdělávání pedagogů. Recyklohraní v rámci projektu nově navázalo spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, aby mohlo s environmentálními tématy oslovit už studenty - tedy budoucí učitele.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia